Om Avdeling for mikrobiologi

Vår visjon: Avdelingen skal være internasjonalt ledende innen mikrobiologisk diagnostikk, forskning og formidling.

Avdelingen har sykehus- og universitetsfunksjoner som er integrert i virksomheten. Våre hovedoppgaver omfatter diagnostisk virksomhet ved infeksjonssykdommer, utvikling av nye diagnostiske metoder innen medisinsk mikrobiologi, undervisning og forskning.

 

Diagnostikken omfatter et bredt repertoar for påvisning og identifikasjon av sykdomsfremkallende virus, bakterier, sopp og parasitter fra pasientprøver, resistensbestemmelse av bakterier, sopp og virus overfor antimikrobielle midler og måling av pasientens respons på infeksjon (infeksjonsserologi og spesifikk T-cellerespons mot visse infeksjoner). Virksomheten omfatter også rådgivning til kliniske avdelinger og eksterne rekvirenter angående diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjonssykdommer. I tillegg er avdelingen ansvarlig for infeksjonskontroll av blodprodukter og transplantasjonsgivere. Avdelingen betjener foruten Oslo universitetssykehus også Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og deler av primærhelsetjenesten i Oslo. I tillegg kommer regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for HIV, Cytomegalovirus, toksoplasmose og medisinsk mykologi.


Vi har et sterkt forskningsmiljø og en stor forskningsseksjon. Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.
Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.


Produksjon av dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens diagnostiske seksjoner og til eksterne kunder foregår på Seksjon for kontroll- og produksjon.

Laboratorietjenester

Brukerhåndbok i mikrobiologi

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485.

Antibiotikaresistens årsrapportering

Mikrobiologisk avdeling ved OUS gir ut en årlig resistensrapport. Her kan du enkelt finne resistensdata for de viktigste bakteriene.

Avdelingens organisasjonskart

Siden er under utarbeidelse.

Avdelingens seksjoner

Seksjon for medisin. Leder: Cecilie Torp Andersen. Tlf: 23071151
Seksjon for felles prøvemottak, Ullevål. Leder: Dora Haugenes. Tlf: 22117790
Seksjon for bakteriologi. Leder: Heidi Barbøl Langaas. Tlf: 23016434 (23071123)
Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og infeksjonsserologi. Leder: Jane Glende. Tlf: 22118822  (23071163)
Seksjon for utvikling. Leder: Mona Holberg-Petersen. Tlf: 22118852
Seksjon for kvalitet, IT og driftsstøtte. Leder: Belinda Langnes Lindstad Tlf: 23070866
Seksjon for kontroll og produksjon. Leder: Ingun Ytterhaug. Tlf: 22 11 88 36
Seksjon for forskning. Leder: Arne Klungeland. Tlf: 47840305

Bestilling av mikrobiologiske dyrkningsmedier

Seksjon for kontroll og produksjon lager dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens seksjoner. Dette sortimentet kan vi også tilby eksterne kunder. Medieproduksjonen er sertifisert etter ISO 13485.

Kontaktinformasjon: Telefon 22118844
Bestillinger sendes til: substrat@ous-hf.no

Enhetsleder Rolf Hugo Jespersen
Telefon: 22118843
E-post: roljes@ous-hf.no

Blogginnlegg

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Forskning

Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.    

Research microbiology

Lufveisfunn - ukesoversikt

Ukesoversikt - SARS-CoV-2 og øvrige luftveisprøver (pdf) 

Ukesoversikt - luftveisprøver fra Barneavdelingen OUS Ullevål (pdf)

Nasjonale referanselaboratorier

Avdelingen har nasjonale referansefunksjoner for disse områdene:
Nasjonalt referanselaboratorium for cytomegalovirus
Nasjonalt referanselaboratorium for HIV
Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi
Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose
Nasjonalt referanselaboratorium for syfilis diagnostikk

Rekvisisjoner

Rikshospitalet

Virologiske og infeksjonsimmunologiske analyser
Bakterie-, sopp-, og parasittanalyser
Soppisolat til identifikasjon og/eller resistensbestemmelse

Ullevål

Mikrobiologiske analyser
Genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1
Svangerskapsanalyser

Åpningstider og kontaktinformasjon

Ullevål

Dører inn til bygg 25 er låst. For levering av prøver:

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00. Ring 22117790 eller 22118808.
 • Mandag - fredag: 17:00 - 24:00. Gå til inngang sør, og ring dørklokke merket Mikrobiologi 5. etasje evt ring 9025634.
 • Lørdag: 08:00 - 15:30. Ring 22117790 eller 22118808.
 • Lørdag: 15:30 - 24:00. Gå til inngang sør, og ring dørklokke merket Mikrobiologi 5. etasje evt ring 90256341.
 • Søndag: 07:00 - 24:00. Gå til inngang sør, og ring dørklokke merket Mikrobiologi 5. etasje evt ring 90256341

Felles prøvemottak (FPM)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

  Kontaktinformasjon: Telefon 22118825.

Enhet for bakteriologi (BAKUL)

 • Mandag - fredag: 08:00 -22:00
 • Lørdag: 8:00 - 15:30
 • Søn/helligdager:   08:00 - 15:30

Spørsmål om bakteriologiske prøver og prøvesvar kan besvares på telefon 22118830 innenfor åpningstiden for enheten.

Enhet for molekylædiagnostikk og virologi (MOV) 

 • Mandag-søndag: 07:00 - 24:00*
  *Enheten har utvidet åpningstid pga. koronadiagnostikk. De andre analysene som enheten utfører, gjøres på hverdager kl. 08.00-15.30. 

Kontaktinformasjon: Telefon 22118845 er betjent hverdager kl. 08.00-1530.

Enhet for serologi (SERO)

 • Mandag -fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

Rikshospitalet

Callling til vakthavende mikrobiolog: 26674 i laboratoriets åpningstid.
Vakttelefon 95782477 etter 15:30 og søndager og helligdager.
Frist for innlevering av prøver er en time før stengetid. Unntak: MRSA hurtigtest må være på laboratoriet to timer før stengetid.

Ekspedisjonen 23071100

Bakteriologisk enhet (BAKR)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: 09:00 - 14:30

Kontaktinformasjon:
23071125 (bioingeniør)
23071124 (lege)

Virologisk- og infeksjonsimmunlogisk enhet (VIM

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

Kontaktinformasjon:
23071099 (prøvesvar/bioingeniør). Denne linjen følger åpningstiden for VIM
23071101 (lege)

Årsrapport

Avdeling for mikrobiologi 2019
Avdeling for mikrobiologi 2018
Avdeling for mikrobiologi 2017

Fant du det du lette etter?