Om Avdeling for mikrobiologi

Vår visjon: Avdelingen skal være internasjonalt ledende innen mikrobiologisk diagnostikk, forskning og formidling.

Avdelingen har sykehus- og universitetsfunksjoner som er integrert i virksomheten. Våre hovedoppgaver omfatter diagnostisk virksomhet ved infeksjonssykdommer, utvikling av nye diagnostiske metoder innen medisinsk mikrobiologi, undervisning og forskning.

 

Diagnostikken omfatter et bredt repertoar for påvisning og identifikasjon av sykdomsfremkallende virus, bakterier, sopp og parasitter fra pasientprøver, resistensbestemmelse av bakterier, sopp og virus overfor antimikrobielle midler og måling av pasientens respons på infeksjon (infeksjonsserologi og spesifikk T-cellerespons mot visse infeksjoner). Virksomheten omfatter også rådgivning til kliniske avdelinger og eksterne rekvirenter angående diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjonssykdommer. I tillegg er avdelingen ansvarlig for infeksjonskontroll av blodprodukter og transplantasjonsgivere. Avdelingen betjener foruten Oslo universitetssykehus også Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og deler av primærhelsetjenesten i Oslo. I tillegg kommer regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for HIV, Cytomegalovirus, toksoplasmose og medisinsk mykologi.


Vi har et sterkt forskningsmiljø og en stor forskningsseksjon. Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.
Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.


Produksjon av dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens diagnostiske seksjoner og til eksterne kunder foregår på Seksjon for kontroll- og produksjon.

Laboratorietjenester

Brukerhåndbok i mikrobiologi

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485.

Avdelingens organisasjonskart

Siden er under utarbeidelse.

Avdelingens seksjoner

Seksjon for medisin. Leder: Cecilie Torp Andersen. Tlf: 23071151
Seksjon for felles prøvemottak, Ullevål. Leder: Dora Haugenes. Tlf: 22117790
Seksjon for bakteriologi. Leder: Heidi Barbøl Langaas. Tlf: 23016434 (23071123)
Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og infeksjonsserologi. Leder: Jane Glende. Tlf: 22118822  (23071163)
Seksjon for utvikling. Leder: Mona Holberg-Petersen. Tlf: 22118852
Seksjon for kvalitet, IT og driftsstøtte. Leder: Belinda Langnes Lindstad Tlf: 23070866
Seksjon for kontroll og produksjon. Leder: Ingun Ytterhaug. Tlf: 22 11 88 36
Seksjon for forskning. Leder: Arne Klungeland. Tlf: 47840305

Brukerhåndbok i mikrobiologi

Blogginnlegg

Punktet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer.

Årsrapport

Avdeling for mikrobiologi 2019
Avdeling for mikrobiologi 2018
Avdeling for mikrobiologi 2017

Fant du det du lette etter?