HELSENORGE

Om Avdeling for mikrobiologi

Vår visjon: Avdelingen skal være internasjonalt ledende innen mikrobiologisk diagnostikk, forskning og formidling.

Avdelingen har sykehus- og universitetsfunksjoner som er integrert i virksomheten. Våre hovedoppgaver omfatter diagnostisk virksomhet ved infeksjonssykdommer, utvikling av nye diagnostiske metoder innen medisinsk mikrobiologi, undervisning og forskning.

 

Diagnostikken omfatter et bredt repertoar for påvisning og identifikasjon av sykdomsfremkallende virus, bakterier, sopp og parasitter fra pasientprøver, resistensbestemmelse av bakterier, sopp og virus overfor antimikrobielle midler og måling av pasientens respons på infeksjon (infeksjonsserologi og spesifikk T-cellerespons mot visse infeksjoner). Virksomheten omfatter også rådgivning til kliniske avdelinger og eksterne rekvirenter angående diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjonssykdommer. I tillegg er avdelingen ansvarlig for infeksjonskontroll av blodprodukter og transplantasjonsgivere. Avdelingen betjener foruten Oslo universitetssykehus også Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og deler av primærhelsetjenesten i Oslo. I tillegg kommer regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for HIV, Cytomegalovirus, toksoplasmose og medisinsk mykologi.


Vi har et sterkt forskningsmiljø og en stor forskningsseksjon. Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.
Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.


Produksjon av dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens diagnostiske seksjoner og til eksterne kunder foregår på Seksjon for kontroll- og produksjon.

  

Akkreditering og ISO-sertifisering

Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485.

Avdelingens organisasjonskart

Bilde med oversikt over seksjoner og enheter

Avdelingens seksjoner

Seksjon for medisin. Leder: Cecilie Torp Andersen. Tlf: 23071151.
Seksjon for felles prøvemottak, Ullevål. Leder: Dora Haugenes. Tlf: 22117790.
Seksjon for bakteriologi. Leder: Heidi Barbøl Langaas. Tlf: 23016434 (23071123).
Seksjon for molekylærdiagnostikk, virologi og infeksjonsserologi. Leder: Jane Glende. Tlf: 22118822 (23071163).
Seksjon for utvikling. Leder: Mona Holberg-Petersen. Tlf: 22118852.
Seksjon for kvalitet, IT og driftsstøtte. Leder: Belinda Langnes Lindstad Tlf: 23070866.
Seksjon for kontroll og produksjon. Leder: Ingun Ytterhaug. Tlf: 22118836.
Seksjon for forskning. Leder: Hilde Loge Nilsen. Tlf: 23013901

Forskning

Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.    

Research microbiology

Tjenester

Du finner informasjon om antibiotikaresistens, bestilling av mikrobiologiske dyrkningsmedier, brukerhåndbok i mikrobiologi, ukentlig luftveisfunn, referanselaboratorier og rekvisisjoner på Mikrobiologi.

Informasjon om andre tjenester i Klinikk for laboratoriemedisin finner du på Laboratorietjenester.

Åpningstider og kontaktinformasjon​

MIK Koronatelefon

For spørsmål om prøvesvar på SARS-CoV-2, vennligst ring MIK koronatelefon 90187701. Telefonen er betjent kl 08 til 22 alle dager.

Ullevål

Prøver kan leveres mandag-søndag 08:00-22:00

Dagtid, mandag-lørdag:

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00. Ring 22117790 eller 22118808.
 • Lørdag: 08:00 - 15:30. Ring 22117790 eller 22118808.

Andre tidspunkter:

 • Gå til inngang sør, og ring dørklokke merket Mikrobiologi 5. etasje, evt ring 90256341.

Felles prøvemottak (FPM)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

  Kontaktinformasjon: Telefon 22118825.

Enhet for bakteriologi (BAKUL)

 • Mandag - fredag: 08:00 -22:00
 • Lørdag: 8:00 - 15:30
 • Søn/helligdager:   08:00 - 15:30

Spørsmål om bakteriologiske prøver og prøvesvar kan besvares på telefon 22118830 innenfor åpningstiden for enheten.

Enhet for molekylædiagnostikk og virologi (MOV) 

 • Mandag-søndag: 08:00 - 22:00*
  *Enheten har utvidet åpningstid pga. koronadiagnostikk. De andre analysene som enheten utfører, gjøres på hverdager kl. 08.00-15.30.

  NB! Nattevakt er avviklet fra 13.12.2021. Dette vil føre til noe lenger svartid for SARS-CoV 2 RNA ("korona"). Ny åpningstid vil være kl. 08-22 alle dager.

Kontaktinformasjon: Telefon 22118845 er betjent hverdager kl. 08.00-1530.

Enhet for serologi (SERO)

 • Mandag -fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

Rikshospitalet

Callling til vakthavende mikrobiolog: 26674 i laboratoriets åpningstid.
Vakttelefon 95782477 etter 15:30 og søndager og helligdager.
Frist for innlevering av prøver er en time før stengetid. Unntak: MRSA hurtigtest må være på laboratoriet to timer før stengetid.

Ekspedisjonen 23071100

Bakteriologisk enhet (BAKR)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 21:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: 09:00 - 14:30

Kontaktinformasjon:
23071125 (bioingeniør)
23071124 (lege)

Virologisk- og infeksjonsimmunlogisk enhet (VIM)

 • Mandag - fredag: 08:00 - 17:00
 • Lørdag: 08:00 - 15:30
 • Søn/helligdager: Stengt

Kontaktinformasjon:
23071099 (prøvesvar/bioingeniør). Denne linjen følger åpningstiden for VIM
23071101 (lege)

Årsrapport

Avdeling for mikrobiologi 2021
Avdeling for mikrobiologi 2020
Avdeling for mikrobiologi 2019

Fant du det du lette etter?