HELSENORGE

Antbiotikaresistens E.coli

2020

Forekomst av resistens hos E coli blodkultur  ved OUS og NORM_2020
Forekomst av resistens hos E. coli fra urin ved OUS og NORM 2020
Forekomst av resistens hos E. coli blodkulturisolater Ullevål sykehus 2020

Forekomst av resistens hos E. coli blodkulturisolater Rikshospitalet 2020 Forekomst av resistens hos E. coli fra urin Primærhelsetjenesten  2020
Forekomst av resistens hos E. coli fra urin Ullevål 2020

Forekomst av resistens hos E. coli Urin isolater Rikshospitalet 2020 

2019

E coli blodkultur _graf_2019_100 uten tekst.png

* Amoksicillin-klavulansyre ikke undersøkt på ullevål

Forekomst av resistens hos E. coli fra urin ved OUS og NORM 2019

Forekomst av resistens hos E. coli blodkulturisolater Ullevål sykehus 2019 

* I tillegg funn av 1 isolat med ESBLM

Forekomst av resistens hos E. coli blodkulturisolater Rikshospitalet 2019 

Forekomst av resistens hos E. coli fra urin Primærhelsetjenesten  2019 

* I tillegg funn av 5 isolater med ESBLM og 3 cefotaksim-resistente isolater som ikke ble undersøkt for ESBL.

Forekomst av resistens hos E. coli fra urin Ullevål sykehus 2019 

* I tillegg funn av 3 isolater med ESBLM

Forekomst av resistens hos E. coli fra urin Rikshospitalet sykehus 2019
 

2018

Forekomst av resistens hos E. coli blodkulturisolater ved OUS og NORM 2018

Forekomst av resistens hos E. coli fra urin ved OUS og NORM 2018

Forekomst av resistens hos E. coli blodkulturisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst av resistens hos E. coli blodkulturisolater Rikshospitalet 2018

Forekomst av resistens hos E. coli fra urin Ullevål sykehus 2018

Forekomst av resistens hos E. coli fra urin Rikshospitalet 2018

Forekomst av resistens hos E. coli  fra urin primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2018

2017

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2016

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.
Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2015 

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.
Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.


2014


 

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.


2013


 

Grafisk framstilling av resistens.

Kommentar: ESBL er kontrollert manuelt.

Grafisk framstilling av resistens.

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjeneste er ESBL ikke kontrollert manuelt og kan være noe underrapportert. For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Fant du det du lette etter?