HELSENORGE

Antibiotikaresistens Enterobacter species

 2020

Forekomst av resistens hos Enterobacter spp.  blodkultur isolater Ullevål 2020Forekomst av resistens hos Enterobacter spp.  blodkultur isolater Rikshospitalet 2020 Forekomst av resistens hos Enterobacter spp. urin  isolater Primærhelsetjeneste2020

Forekomst av resistens hos Enterobacter spp. urin  isolater Ullevål2020

Forekomst av resistens hos Enterobacter spp. urin  isolater Rikshospitalet 2020 

 

2019

Enterobacter-species_blodkultur_ullevål_tabell_2019_1.PNG 

Forekomst av resistens hos Enterobacter species blodkulturisolater Rikshospitalet 2019 

Enterobacter-species_Urin_Primærhelsetjeneste_tabell_2019_1.PNG 

* Inkludert 10 isolater Klebsiella aerogenes

Enterobacter-species_urin_ullevål_tabell 2019_1.PNG 

* Inkludert 11 isolater Klebsiella aerogenes

Enterobacter-species_urin_Rikshospitalet_tabell 2019_1.PNG 

* Inkludert 6 isolater  Klebsiella aerogenes

2018

Forekomst av resistens hos Enterobacter species  blodkulturisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst av resistens hos Enterobacter species blodkulturisolater Rikshospitalet 2018

Forekomst av resistens hos Enterobacter species urinisolater primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2018.

Forekomst av resistens hos Enterobacter species urinisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst av resistens hos Enterobacter species urinisolater Rikshospitalet.

2017 

 

 

 


 

2016

Enterobacter_species_urin_graf.jpg

 

 

 

     

2015 

Enterobacter_species_urin_graf [2].gif 

 

 

 

 

 


 

2014

 

2013 

 

 

 

 

 


 

Fant du det du lette etter?