HELSENORGE

Antibiotikaresistens Enterococcus faecalis

2020

Forekomst resistens Enterococcus faecalis blodkultur isolater Ullevål 2020

Forekomst resistens Enterococcus faecalis blodkultur isolater Rikshospitalet 2020Forekomst resistens Enterococcus faecalis urin isolater  Primærhelsetjeneste 2020Forekomst resistens Enterococcus faecalis urin isolater Ullevål 2020

Forekomst resistens Enterococcus faecalis urin isolater Rikshospitalet 2020 

2019

Forekomst resistens Enterococcus faecalis blodkulturisolater Ullevål sykehus 2019 

Forekomst resistens Enterococcus faecalis blodkulturisolater Rikshospitalet 2019 

Forekomst resistens Enterococcus faecalis urinisolater Ullevål sykehus 2019 

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 80% (n = 277) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 20 % (n = 71) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

Forekomst resistens Enterococcus faecalis urinisolater Rikshospitalet 2019 

* Effekten av trimetoprim og  trimetoprim-sulfametoksazol er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 58 % (n = 55) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 42 % (n = 40) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

Forekomst resistens Enterococcus faecalis urinisolater primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2019 

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 84 % (n = 198) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 16 % (n = 38) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

2018

Forekomst resistens Enterococcus faecalis blodkulturisolater Ullevål sykehus 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecalis blodkulturisolater Rikshospitalet 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecalis urinisolater primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecalis urinisolater Ullevål sykehus 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecalis urinisolater Rikshospitalet 2018 

2017

Grafisk framstilling av resistens. 

Grafisk framstilling av resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

2016

Grafisk framstilling av resistens. 

Grafisk framstilling av resistens. 


 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 


 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

2015

Grafisk framstilling av resistens. 

 Kommentaer: Genta-høy(høygradig Gentamycinresistens) er ikke undersøkt ved Ullevål

Grafisk framstilling av resistens. 

 

 ​  ​​​Kommentar: Trimetoprim ikke undersøkt ved Rikshospitalet.

Tabell med oversikt over resistens. 

 

Tabell med oversikt over resistens. 

 

Tabell med oversikt over resistens. 

 

Tabell med oversikt over resistens. 

 

Tabell med oversikt over resistens. 

2014

Grafisk framstilling av resistens. 

 

Grafisk framstilling av resistens. 

 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned. 

Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

  

Tabell med oversikt over resistens. 

 

 

2013

Grafisk framstilling av resistens. 

 

Grafisk framstilling av resistens. 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned. 

 *Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Fant du det du lette etter?