HELSENORGE

Antibiotikaresistens Enterococcus faecium

2020

Forekomst resistens Enterococcus faecium  blodkultur  Ullevål2020Forekomst resistens Enterococcus faecium  blodkultur Rikshospitalet 2020Forekomst resistens Enterococcus faecium  urinisolater Primærhelsetjeneste 2020Forekomst resistens Enterococcus faecium  urinisolater Ullevål 2020 

Forekomst resistens Enterococcus faecium  urinisolater Rikshospitalet 2020 

2019

Forekomst resistens Enterococcus faecium blodkulturisolater Ullevål sykehus 2019 

Forekomst resistens Enterococcus faecium blodkulturisolater Rikshospitalet 2019 

Forekomst resistens Enterococcus faecium urinisolater primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2019 

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 38 % (n = 5) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 62 % (n = 8) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

Forekomst resistens Enterococcus faecium urinisolater ullevål 2019 

* Effekten av trimetoprim er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 41 % (n = 26) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 59 % (n = 37) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

** Funn av 2 vankomycin-resistente enterokokker (vanA)

Forekomst resistens Enterococcus faecium urinisolater Rikshospitalet 2019 

* Effekten av trimetoprim-sulfametoksazol er avhengig av folsyrekonsentrasjonen i urinen til den enkelte pasient, og det er derfor ikke mulig å forutsi klinisk effekt selv om isolatet ikke karakteriseres som «R». I 2019 var 27 % (n = 6) av isolatene uten resistensmekanismer for trimetoprim, 73 % (n = 16) fikk påvist resistensmekanisme og ble karakterisert som R.

** Funn av 1 vankomycin-resistent enterokokk (vanA)

2018

Forekomst resistens Enterococcus faecium blodkulturisolater Ullevål sykehus 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecium blodkulturisolater Rikshospitalet 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecium urinisolater primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecium urinisolater ullevål 2018 

Forekomst resistens Enterococcus faecium urinisolater Rikshospitalet 2018 

2017

Grafisk framstilling av resistens. 

Grafisk framstilling av resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Lavt antall isolater. Statistikk ikke utarbeidet.

2016

Grafisk framstilling av resistens. 

Grafisk framstilling av resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

​2015

Grafisk framstilling av resistens. 

 *Trimetoprim ikke undersøkt ved Rikshospitalet.

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

 

Tabell med oversikt over resistens. 

 2014

Grafisk framstilling av resistens. 

 Kommentar: Gentamicin-Høy for Ullevål er ikke undersøkt.

Grafisk framstilling av resistens. 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Kommentar: Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens.

2013

Grafisk framstilling av resistens. 

* Gentamicin-Høy for Ullevål er ikke undersøkt.

Grafisk framstilling av resistens. 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

*Det er ikke undersøkt for Trimetoprim ved Rikshospitalet.

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 

Tabell med oversikt over resistens. 


 

 

Fant du det du lette etter?