HELSENORGE

antibiotikaresistens Klebsiella pneumoniae

2020

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae i blodkulturisolater  2020Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae i urinisolater  2020Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* blodkulturisolater Ullevål sykehus 2020Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* blodkulturisolater Rikshospitalet 2020

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* blodkulturisolater Rikshospitalet 2020Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae urinisolater primærhelsetjenesten  2020Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae urinisolater Ullevål2020 Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae urinisolater Rikshospitalet2020

2019

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae i blodkulturisolater  2019 

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae i urin 2019 

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* blodkulturisolater Ullevål sykehus 2019 

* Klebsiella pneumoniae-komplekset består av 7 underarter, inkludert K. pneumoniae, K. quasipneumoniae og K. variicola

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* blodkulturisolater Rikshospitalet 2019 

* Klebsiella pneumoniae-komplekset består av 7 underarter, inkludert K. pneumoniae, K. quasipneumoniae og K. variicola

** Økt forekomst av  ESBLA i 2019 tilskrives et utbrudd. Det ble i 2019 diagnostisert 1 isolat med ESBLCARBA

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae urinisolater primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2019 

* Klebsiella pneumoniae-komplekset består av 7 underarter, inkludert K. pneumoniae, K. quasipneumoniae og K. variicola

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* urinisolater Ullevål sykehus 2019 

* Klebsiella pneumoniae-komplekset består av 7 underarter, inkludert K. pneumoniae, K. quasipneumoniae og K. variicola

**  I tillegg funn av 2 isolater med påvist ESBLCARBAForekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae urinisolater Rikshospitalet 2019

*  Klebsiella pneumoniae-komplekset består av 7 underarter, inkludert K. pneumoniae, K. quasipneumoniae og K. variicola

** I tillegg funn av 1 isolat med ESBLM og 1 isolat med påvist ESBLCARBA.

2018

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae i blodkulturisolater  2018

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae i urin 2018

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* blodkulturisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* blodkulturisolater Rikshospitalet 2018

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae urinisolater primærhelsetjenesten (Ullevål sykehus) 2018

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae* urinisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst av resistens hos Klebsiella pneumoniae urinisolater Rikshospitalet 2018

 

2017

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2016

Grafisk framstilling av resistens.
Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2015

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

 

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.

2014

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.
Tabell med oversikt over resistens.

 

Tabell med oversikt over resistens.
Tabell med oversikt over resistens.

 

Tabell med oversikt over resistens.

 

Tabell med oversikt over resistens.

2013

                                    

Grafisk framstilling av resistens.
 Kommentar: ESBL er kontrollert manuelt.
*Cefuroxim er ikke undersøkt ved Rikshospitalet

Grafisk framstilling av resistens.
Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjeneste er ESBL ikke kontrollert manuelt og kan være noe underrapportert. For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.  

Tabell med oversikt over resistens.

 

Tabell med oversikt over resistens.

 

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Fant du det du lette etter?