HELSENORGE

Antibiotikaresistens Neisseria gonorrhoeae

2020

Forekomst resistens Neisseria gonorrhoeae alle prøvematerialer Ullevål sykehus 2020​​

2019

Forekomst graf av resistens Neisseria gonorrhoeae alle prøvematerialer Ullevål sykehus 2019 

Forekomst resistens Neisseria gonorrhoeae alle prøvematerialer Ullevål sykehus 2019 

* Dette er prøver fra en selektert pasientgruppe

** Fra 392 pasienter: Noen pasienter har repeterte prøver. I tillegg er isolater fra ulike lokalisasjoner med ulikt resistensmønster hos samme pasient inkludert.

2018

Forekomst resistens Neisseria gonorrhoeae alle prøvematerialer Ullevål sykehus 2018

2017

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2016​

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

​2015

Tabell med oversikt over resistens.
 Kommentar: Alle N.gonorrhoeae resistensbestemt ved Mikrobiologisk avd. Ullevål.

Tabell med oversikt over resistens.

2014

Grafisk framstilling av resistens.
 Kommentar: Alle N.gonorrhoeae resistensbestemt ved Mikrobiologisk avd Ullevål

Tabell med oversikt over resistens.

2013

Grafisk framstilling av resistens.
 Kommentar: Alle N.gonorrhoeae resistensbestemt ved Mikrobiologisk avd Ullevål

Tabell med oversikt over resistens.

Fant du det du lette etter?