HELSENORGE

Antibiotikaresistens Pseudomonas aeruginosa

2020

Grafisk framstilling av resistens.Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Ullevål sykehus 2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Rikshospitalet sykehus 2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater Ullevål sykehus 2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater Rikshospitalet sykehus 2020

 

 

 

 

Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Rikshospitalet 2018

Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst resistens Staphylococcus aureus isolater fra sår og abscesser Rikshospitalet 2018

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Lavt antall isolater. Statistikk ikke utarbeidet.

Tabell med oversikt over resistens.

Lavt antall isolater. Statistikk ikke utarbeidet.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

​2015

Grafisk framstilling av resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
    
Tabell med oversikt over resistens.

P-aeruginosa_alle-materiale_Rikshospitalet_tabell.gif 

Tabell med oversikt over resistens.

2014

                                    

Grafisk framstilling av resistens.
 Kommentar: Ved Ullevål og Rikshospitalet var hhv 8 og 3 av de meropenem resistente isolatene angitt å komme fra pasienter med cystisk fibrose.

Tabell med oversikt over resistens.
    
Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2013

Grafisk framstilling av resistens.
 Kommentar: Ved Ullevål og Rikshospitalet var hhv 8 og 3 av de meropenem resistente isolatene angitt å komme fra pasienter med cystisk fibrose.

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

*P.aeruginosa i blodkultur, Rikshospitalet 2013 er ikke tatt med grunnet få funn (n=8)Fant du det du lette etter?