HELSENORGE

Antibiotikaresistens Staphylococcus aureus

Forekomst av resistens hos Staphylococcus aureus i blodkultur 2020Forekomst av resistens hos Staphylococcus aureus i sårprøve 2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Ullevål sykehus 2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Rikshospitalet  sykehus 2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater primærhelsetjenesten 2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater Ullevål2020Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater Rikshospitalet 2020


 

 

 

 

 

 


 

Forekomst av resistens hos Staphylococcus aureus i blodkultur 2018.

Forekomst av resistens hos Staphylococcus aureus i sårprøve 2018.


 

Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst resistens Staphylococcus aureus blodkulturisolater Rikshospitalet sykehus 2018

Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst resistens Staphylococcus aureus isolater fra sår og abscesser Rikshospitalet 2018

Forekomst resistens Staphylococcus aureus sårisolater primærhelsetjenesten 2018

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

​2015

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 
Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 
Tabell med oversikt over resistens.

2014

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 
Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.

2013

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.
 Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Tabell med oversikt over resistens.
 
Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.

Fant du det du lette etter?