HELSENORGE

Antibiotikaresistens Stenotrophomonas maltophilia

2020​

Forekomst resistens hos Stenothrophomonas maltophilia alle prøvematerialer Ullevål 2020Forekomst resistens hos Stenothrophomonas maltophilia alle prøvematerialer Rikshospitalet 2020 

2019

Forekomst resistens hos Stenothrophomonas maltophilia alle prøvematerialer Ullevål sykehus 2019 

Forekomst resistens hos Stenothrophomonas maltophilia alle prøvematerialer Rikshospitalet sykehus 2019 

2018

Forekomst resistens hos Stenothrophomonas maltophilia alle prøvematerialer Ullevål sykehus 2018

Forekomst resistens hos Stenothrophomonas maltophilia alle prøvematerialer Rikshospitalet sykehus 2018

Forekomst resistens hos Stenothrophomonas maltophilia alle prøvematerialer primærhelsetjeneste 2018

2017

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Lavt antall isolater. Statistikk ikke utarbeidet.

2016

2015

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2014

Grafisk framstilling av resistens.
 
Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2013

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.
 
Tabell med oversikt over resistens.


 

Fant du det du lette etter?