HELSENORGE

Antibiotikaresistens Streptococcus pneumoniae

2020

Grafisk framstilling av resistens.

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae isolater fra blod  Ullevål  sykehus 2020 Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater  primærhelsetjeneste 2020 Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater primær  Ullevål sykehus 2020Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater primær  Rikshospitalet sykehus 2020

2019

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae isolater fra blod  Ullevål  sykehus 2019 

*1 av pasientene hadde i tillegg pneumokokker i spinalvæsken, helt følsom stamme.

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater primær helsetjenesten (Ullevål sykehus) 2019 

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater Ullevål sykehus 2019 

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater Rikshospitalet sykehus 2019 

2018

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae isolater fra blod og spinalvæske Ullevål  sykehus 2018

Streptococcus-pneumoniae_blod-og-spinalvæske_rikshospitalet_tabell

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater Ullevål sykehus 2018

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater Rikshospitalet sykehus 2018

Forekomst resistens Streptococcus pneumoniae luftveisisolater primær helsetjenesten (Ullevål sykehus) 2018

2017

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Lavt antall isolater. Statistikk ikke utarbeidet.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

​2016

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

 

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

2015

Grafisk framstilling av resistens.
Grafisk framstilling av resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.

2014

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.
 

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

Tabell med oversikt over resistens.
 

2013

                                    

Grafisk framstilling av resistens.

Grafisk framstilling av resistens.

Kommentar: For Ullevål og Primærhelsetjenesten kan samme mikrobe være talt med flere ganger i løpet samme måned.

Tabell med oversikt over resistens.

Streptococcus-pneumoniae_blod_rikshospitalet_tabell.gif.gif 

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.

Tabell med oversikt over resistens.Fant du det du lette etter?