HELSENORGE

Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose

Nasjonalt referanselaboratorium for toxoplasmose har som oppgaver
- å utføre, utvikle og validere diagnostiske metoder for påvisning av toxoplasmainfeksjoner.
- å gi informasjon, råd og anbefalinger om toxoplasmainfeksjoner, inklusive rutiner for diagnostikk og behandling.

​Analysene utføres ved Avdeling for mikrobiologi

Rikshospitalet, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, tlf: 23 07 10 99

Kontaktpersoner

Overlege Regine Barlinn, tlf: 23 07 11 57, regbar@ous-hf.no
Enhetsleder: Martin Pedersen, tlf: 23 07 11 63, mapet2@ous-hf.no

Våre hovedoppgaver er

  • Være oppdatert når det gjelder metodeutvikling for påvisning av Toxoplasma gondii DNA og antistoffer inklusive aviditetsundersøkelser.
  • Bistå landets mikrobiologiske avdelinger med materiale og råd i forbindelse med validering av metoder for påvisning av Toxoplasma gondii.
  • Utføre supplerende pasientrettede analyser for nærmere spesifisering og tidfesting av toxoplasmainfeksjon.
  • Gjennomføre studier som kan belyse den kliniske betydning av de ulike diagnostiske metodene
  • Utføre toxoplasmose-relatert forskning som belyser patogenese, epidemiologi og klinikk ved toxoplasma-infeksjoner spesielt i relasjon til smitte av fostre.

Oversikt over oppgaver som utføres

Toxoplasma gondii antistoffpåvisning

Toxoplasma-IgG -og IgM-antistoffer påvises ved standardmetoder. Det utføres to ulike IgG- og IgM-undersøkelser.  Dersom det påvises både IgG- og IgM-antistoffer, utføres toxoplasma-IgG-avidtetsanalyse for å kunne estimere smittetidspunktet ut i fra IgGs bindingstyrke til spesifikt toxoplasmaantigen.

 Hos barn < 1 år utføres i tillegg Toxoplasma gondii-IgA-undersøkelse som parameter for mulig kongenitt toxoplasmainfeksjon.

Toxoplasma gondii-DNA-påvisning

Påvisning av Toxoplasma gondii-DNA utføres ved PCR og påvises i ulike prøvematerialer: Toxoplasma-DNA påvises kvalitativt som påvist/ikke påvist.

Toxoplasma gondii-PCR utføres vanligvis ikke i blodprøver, unntatt i navlestrengsblod fra nyfødte med mistanke om toxoplasmose som følge av kliniske symptomer eller på grunn av sikker eller mulig maternell toxoplasmainfeksjon i svangerskapet.

Undersøkelsen kan i spesielle tilfeller utføres i EDTA-blod hos voksne ved klinisk mistanke om disseminert infeksjon

Reagens- og stammeforsyning

 Vi kan tilby et panel av pasientprøver når laboratorier skal validere metoder for påvisning av Toxoplasma gondii-DNA eller -antistoffer. Prøvevolum kan i denne sammenheng være en begrensende faktor.

Anbefalte analyser ved mistanke om toxoplasmose i graviditeten, blodprøve fra mor

Toxoplasma-IgG og -IgM. toxoplasma-IgG-aviditet dersom det påvises antistoffer mot både IgG og IgM. Det anbefales alltid kontrollprøve dersom det påvises aviditet i nedre (lav) eller gråsoneområdet og mistanke om smitte i svangerskapet.

Ved bekreftet sikker eller sannsynlig toxoplasmainfeksjon i svangerskapet, henvisning

Det anbefales henvisning til Seksjon for Fostermedisin og Ultralyd, Rikshospitalet, tlf 23 07 26 16, evt. annen tilsvarende regional institusjon, for nærmere oppfølging.

Fostervannsprøve fra mor

Ved mistenkt toxoplasmose hos gravid > 15 uker, vurderes toxoplasma-PCR i fostervann ved Seksjon for fostermedisin.

Prøver som bør tas i forbindelse med fødsel

  • Placentabiopsi til toxoplasma-PCR
  • Fostervannsprøve til toxoplasma-PCR
  • Navlestrengsblod av barnet til toxoplasma-PCR, toxoplasma-IgG, -IgM og -IgA-analyser
  • Kontroll serumprøve av mor til aviditetsanalyse.

Oppfølgingsprøver av barnet

Blodprøve bør tas 6-9 måneder etter fødsel, evt. ved 1 års alder i tillegg.

Toxoplasma-IgG, -IgM og -IgA-analyse utføres for å kunne påvise eventuelle egenproduserte antistoffer hos barnet som tegn på intrauterin smitte.

Forskning

Etableringen av referanselaboratoriefunksjonen er basert på forskning innen feltet over flere år. Det henvises til publikasjonslisten. En klinisk doktorgradsstipendiat ved OUS Rikshospitalet er for tiden aktiv innen toxoplasmosefeltet.

Publikasjoner

Publikasjonslisten
Toxoplasma prevalence among pregnant women

Årsrapporter

Toxoplasmose-2020
Toxoplasmose-2019
Toxoplasmose-2018
Toxoplasmose-2017

Fant du det du lette etter?