Oppdatert informasjon fra Avdeling for mikrobiologi vedrørende testing av SARS-CoV-2 (Covid-19)

Forrige informasjonsskriv ble lagt ut 21.03.20, og allerede nå er det behov for oppdatering av informasjonen.

​Vi anbefaler å lese i OUS brukerhåndbok i mikrobiologi (www.ousmik.no ) som oppdateres fortløpende og som har eget avsnitt om SARS-CoV-2 (COVID-19): https://ousmik.no/index.php?action=showtopic&topic=8uAAHsrP

 

OUS har samlesider med koronainformasjon til sine ansatte, internt: http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk/avdeling?p_section_dim_id=1049974&level=3  og eksternt: https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap/til-ansatte-studenter-og-ledere-ved-ous

FHI har også samlesider med koronainformasjon til befolkningen, bl.a. med oppdatert informasjon om «Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus)»:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/   

  

Hvem skal testes?
Konferer oppdaterte retningslinjer fra FHI:

  

Hvordan skal testen tas?

 • Send nasofarynksprøve og halsprøve i ett rør med med virus transportmedium* eller flytende amies. For å spare prøvetakingsutstyr kan det brukes samme pensel i hals og nasopharynks (i den rekkefølgen


* For OUS Ullevål er også nytt, egenprodusert transportmedium tilgjengelig: https://ousmik.no/index.php?action=news&item=htxjRQH4  

 • Ved mangel på tynne pensler, anbefales penselprøve kun fra svelg i virus transportmedium eller flytende amies
 • Nasofarynksaspirat kan benyttes for barn på tilsvarende måte som for andre luftveisvirus
 • Materiale fra nedre luftveier tas i steril prøvebeholder, minimum 600 µL prøvematerialeRørpost kan benyttes for forsendelse av mistenkt Covid-19 smitte
Beredskapsgruppen diskuterte bruken av rørpost for forsendelse av prøver med mistanke om COVID-19-smitte. Beredskapsgruppen konkluderte med at rørpostsystemet kan benyttes for prøver med mistanke om COVID-19-smitte. Forsendelsen via rørpost utgjør ikke en større risiko for våre ansatte. Det forutsettes at prøverørene skrus tett igjen, desinfiseres på utsiden og pakkes i hardplasthylser før de legges i rørpostpatronen.

  

Kan vi prioritere «hasteprøver»?
I påvente av etablering av hurtigtest (se siste avsnitt) er det mulig å prioritere prøver for enkelte inneliggende pasienter dersom det er viktig med raskt svar.

 

 • Laboratoriet må kontaktes direkte (22118845) for ytterligere informasjon ved behov for prioritering.

  

Når er testresultatet klart?
Det er vanskelig å forutsi sikkert når et testresultat blir ferdig. Store prøvemengder kan forsinke svartiden, mens våre stadig lengre åpningstider vil gi raskere svar. Det er derfor viktig å sjekke vår brukerhåndbok for siste oppdateringer: https://ousmik.no/index.php?action=showtopic&topic=8uAAHsrP

Hvordan får du svar på testresultatet?
Alle svar blir fortløpende overført i DIPS og andre elektroniske systemer som kan motta svar fra oss.

 

 • Alle positive svar (både pasienter og ansatte) ringes ut fortløpende innenfor åpningstiden.

   

   

 • Prøvesvar og andre spørsmål rundt prøvetakning gis ikke ut per telefon til ledere ved OUS eller til ansatte. Konferer rutine ved eget sykehus.

   

 • Fra 07.04.20 er alle koronasvar tilgjengelig i MinJournal: https://ousmik.no/index.php?action=news&item=wCAQWuzP

  

Hva betyr et prøvesvar?
Det er ulike årsaker til å ta en koronatest, og derfor vil konsekvensen av et testresultat også variere. Her er viktig informasjon vedrørende koronasvar i MinJournal: https://ousmik.no/index.php?action=showtopic&book=mikroous&topic=uu8TPCFx

 

 • Et negativt testresultat av symptomatisk person i karantene pga. sikker eksponering for SARS-CoV-2 har ingen betydning for varigheten av karantenen. Den som er eksponert skal fortsatt være i karantene ut inkubasjonsperioden på 14 dager siden siste mulige eksponering. Leder har anledning til å søke dispensasjon.

   

 • Er testen tatt tidlig i sykdomsforløpet, kan den være falsk negativ. Dette gjelder både pasienter og ansatte.

   

 • For øvrig må man følge til enhver tid oppdaterte retningslinjer fra FHI og arbeidsgiver. 

  

Serologi og hurtigtester
FHI har lagt ut nyttig informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/serologi-og-hurtigtester/?term=&h=1

 

 • Det understrekes at hurtigtester for antistoffpåvisning ikke skal brukes som selvtester eller hjemmetester. Ingen av disse testene er godkjent av Legemiddelverket for bruk av privatpersoner.

  

Hva er status for Avd. for mikrobiologi, OUS (MIK)?

 • MIK er i gang med utprøving av serologiske tester, og vi håper at antistoffundersøkelser mot SARS-CoV-2 (covid-19) er etablert innen utgangen av april.
 • MIK ønsker å etablere en PCR-basert hurtigtest. Testen har en analysetid på 45 minutter. På grunn av forsinkede leveranser fra leverandøren (gjelder hele Europa), er vår planlagte hurtigtest svært forsinket. I beste fall vil testen være tilgjengelig i løpet av mai, men ytterligere forsinkelser kan forekomme.