SARS-CoV-2 antistofftest er nå tilgjengelig!

Etter iherdig innsats og uttesting kan Avdeling for mikrobiologi ved Klinikk for laboratoriemedisin nå tilby antistofftest for SARS-CoV-2.

Serologi Sars-CoV-2 180520.jpg

Bioingeniørene Ann Birgit, Nejra, Ida, Hege, Vegard og Silje foran analysemaskinen Roche Cobas Pro (Foto: Andreas Lind).

Bioingeniørene ved Enhet for serologi på Ullevål står klare til å motta prøver til SARS-CoV-2 serologi. Denne diagnostikken kan brukes til å kartlegge om pasienter har gjennomgått Covid-19.

Testen går på en automatisert Roche serologiplattform og påviser både IgM og IgG i samme test.

Les mer om testen inkludert rekvirering, svartid og tolkning av svar under "SARS-CoV-2 Antistoff".