Screening for Covid-19 (Nytt Coronavirus 2019-nCoV) på plass ved Oslo universitetssykehus

Fra og med 18.02.20 tilbyr Avdeling for mikrobiologived OUS førstelinje screeninganalyse ved mistanke om COVID-19/Nytt coronavirus 2019-nCoV for rekvirenter ved OUS og resten av Helse Sør-Øst.

​PCR-analysen er satt opp i henhold til WHO’s anbefalinger. Positive prøveresultater må bekreftes ved Folkehelseinstituttet.

For videre informasjon vises det til avdelingens brukerhåndbok der analysen er omtalt.

Se ellers retningslinjer om diagnostikk fra Folkehelseinstituttet som blir oppdatert fortløpende.

For rekvirenter ved OUS: se også nivå 1 dokument «Nytt Coronavirus (2019-nCoV) - håndtering av pasienter med mistanke».