Tilbyr hurtigtest for spesifikt svar på COVID-19 sykdom

Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) har nå etablert molekylær SARS-CoV-2 analyse som innen ca. 1 time gir spesifikt svar på COVID-19 sykdom.

KLM, MIK, sikkerhetsbenk, mann, leder, avdelingsleder, hurtigtest, laboratorium, Müller, Fredrik.jpg

Avdelingsleder for mikrobiologi Fredrik Müller er glad for at KLM nå kan tilby hurtigtesten. Foto: Lars Petter Devik.

– Testen gjør at sykehuset raskt kan omstille seg og sette i gang nødvendige tiltak for å opprettholde driften og tilby pasientene våre nødvendig behandling, sier Klinikkleder Andreas Matussek.

Hurtigtesten GeneXpert fra Cepheid tilbys i dag 24/7 på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Klinikkleder jobber nå for å få etablert tilbudet også på Aker. – Det er viktig at vi får opp tilbudet på alle lokalisasjonene da raske testresultater har vært høyt etterspurt av klinikere, sier han.

Hurtigtesten vil i tillegg til å tilrettelegge for rask diagnostikk ved mistenkt smitte også bidra til økt pasient- og ansattsikkerhet samt underletter logistikken med bruk av smittevernutstyr på sykehuset. Avdelingsleder for mikrobiologi ved KLM, Fredrik Müller, er glad for at klinikken nå kan tilby raskere testresultater.– Innovasjon og godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene i KLM har bidratt til at vi har redusert svartiden med minst 3 timer.

Tverrfaglig samarbeid på tvers av klinikkene
Hurtigtesten ble tilbudt Akuttklinikken 28.april. Klinikkleder Øyvind Skraastad er glad for at klinikkene har hatt en god dialog for å bedre pasienttilbudet for innlagte pasienter med mistanke om COVID-19.

– Hurtigtesten er veldig viktig for oss når akuttpasientene kommer til sykehuset. Vi har uansett behov for raskt å avklare smittestatus.

Skraastad sier at dette gjelder særskilt de som raskt trenger forsterket overvåkning eller raskt må til kirurgi eller andre akutte prosedyrer.

– Slike pasienter er ressurskrevende når det gjelder smittevern og bruk av utstyr. Vi må sikre operasjons- og overvåkningsressurser for alle, og sørge for å avklare akuttpasienter for smitte.