HELSENORGE

Utvidet variantanalyse utføres på alle positive koronaprøver ved OUS

Fra og med uke 6 utføres variantanalyse og helgenomsekvensering på alle positive prøver på SARS-COV-2.

Virus
Foto: Shutterstock

​Dette gjøres for å kartlegge utbredelsen av kritiske varianter ("variants of concern"), som 501Y.V1 ("UK-varianten"), 501Y.V2 ("Sør-Afrika-varianten") og 501Y.V3 ("Brasil-varianten"). I tillegg vil analysene være til hjelp i smittesporingsarbeidet.

Analysene gjøres både med hjelp av PCR (screening for kritiske varianter med kort svartid) og helgenomsekvensering (svartid 5-7 dager), sistnevnte i samarbeid med Avdeling for medisinsk genetikk.

Les mer om analysene inkludert svartider og tolkning av svarrapporter på ousmik.no (brukerhåndbok i mikrobiologi).