Analysetilbud molekylærpatologi

 Siden er fortsatt under arbeid, men informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

Analyseoversikt

Akutt leukemi 

 • - Screening fusjonstranskripter
 • - WT1-transkriptnivå
 • - PRAME-transkriptnivå
 • - MRD (minimal restsykdom)
 •   Kvantitering fusjonstranskript

Lymfom

 • - Klonalitet, B-celle lymfom
 • - Klonalitet, T-celle lymfom
 • - MYD88 L265P

AML

 • - PML-RARA, t(15;17)
 • - RUNX1-RUNX1T1, t(8;21)
 • - CBFB-MYH11, inv(16)t(16;16)
 • - MLLT3-MLL, t(9;11)
 • - AFF1-MLL, t(4;11)
 • - MLL-PTD, 11q23
 • - BCR-ABL1, t(9;22)
 • - DEK-NUB214, t(6;9)
 • - EVI1-transkriptnivå
 • - FLT3 (ITD og D835)
 • - NPM1
 • - CEBPA
 • - KIT

ALL 

 •  - AFF1-MLL, t(4;11)
 • -  BCR-ABL, t(9;22)
 • -  ETV6-RUNX1, t(12;21)
 • - TCF3-PBX1, t(1;19)
 • - SIL-TAL1, del(1)(p32;p32)
 • - Klonalitet, B-ALL
 • - Klonalitet, T-ALL
 • - MRD-ASO, kvantitering av minimal   restsykdom 

KLL

 • - IgH VH-mut

KML

 • - BCR-ABL1, t(9;22)
 • - ABL1-mut

MPN

Andre MPN/MDS

 • - FIP1L1-PDGFRa
 • - PDGFRa/b-transkriptnivå
 • - KIT D816V

Virus

Vevskontaminasjon

 • - ID-PCR

Solide tumorer

Sarkom

 • - EWSR1-FL11/ERG, t(11;22)/t(21;22)
 • - SS18-SSX, t(X;18)
 • - PAX3/7-FOXO1, t(2;13)/t(1;13)
 • - FUS-DDIT3, t(12;16)
 • - MDM2/CDK4-amp.

Rekvisisjonsskjema

Laboratoriet har åpent hverdager fra kl 08.00-15.00. For prøver til AML, ALL, KLL, KML og MPN/MDS* må prøven ankomme laboratoriet innen kl 13.30, <24 timer etter prøvetakning. Ved behov for å sende prøver utenom nevnte tidspunkt (CITO), må dette avtales med laboratoriet.

*Gjelder ikke prøver til JAK2, KIT, MPL, og CALR. Disse kan sendes med vanlig post. Rekvisisjonsskjema molpat (utfyllbar).pdf

Prøveforsendelse

Laboratoriet har åpent hverdager fra kl 08.00-15.00.

For prøver til AML, ALL, KLL, KML og MPN/MDS* må prøven ankomme laboratoriet innen kl 13.30, <24 timer etter prøvetakning. Sendes til leveringsadresse (se adresser i venstre marg). Ved behov for å sende prøver utenom nevnte tidspunkt (CITO), må dette avtales med laboratoriet.

*Gjelder ikke prøver til JAK2, KIT, MPL, og CALR. Disse kan sendes med vanlig post.

For mer informasjon om materiale og prøveforesendelse, gå inn på hver enkelt analyse under analysetilbud.

Praksis for prøveforsendelse av formalinfiksert, parafininnstøpt vev

I forbindelse med mutasjonstesting av EGFR, KRAS, BRAF og NRAS benytter vi DNA ekstrahert fra formalinfiksert, parafininnstøpt tumorvev. DNA isoleres fra snitt montert på objektglass.  Dette innebærer at patologilaboratoriene ikke behøver å sende fra seg parafinblokker, samt at blokkene ikke vil bli utsatt for nedskrapede felter slik som før.

Analysene kan rekvireres av lokal patolog, etter anmodning fra kliniker, eller eventuelt direkte fra kliniker selv. Kliniker må kontakte patologiavdeling som har det aktuelle preparatet og sørge for korrekt innsending av materiale. Sendes til postadresse (se adresser i venstre marg).

 

Vi trenger:
- Ferdig utfylt rekvisisjonsskjema
- Kopi av histologisvar
- HE-farget snitt
- 4 stk, 10μm ufargede snitt montert på objekt glass

 

Alle snitt må merkes tydelig med preparat-ID. Vi ønsker ikke å motta parafinblokker. Innsendt materiale vil ikke bli returnert om ikke annet er avtalt. 

Fant du det du lette etter?