BRAF

Analyse av BRAF600E/K mutasjon er med på å legge grunnlag for tilrettelegging av behandling for pasienter med kolorektal cancer, thyroid cancer og malignt melanom.

Aktuell ved:
Deteksjon av punktmutasjonen V600E/K (ekson 15) i BRAF-genet. BRAF-analyse inngår i to av våre analysepakker:
- Kolon analysepakke
- Malignt melanom-analysepakke, for mer informasjon:

Malignt melanom.pdf

Metode:
Påvisning av punktmutasjon V600E og V600K i BRAF-genet ved hjelp av allel-spesifikk realtime PCR. Testen fanger opp begge mutasjoner, men skiller ikke mellom dem. Med valgte metode kan det detekteres ned til 1% mutant i viltype genomisk DNA.

 

Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Kopi av histologiremisse

  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?