BRAF

Analyse av BRAF600E/K mutasjon er med på å legge grunnlag for tilrettelegging av behandling for pasienter med kolorektal cancer, thyroid cancer og malignt melanom.

Aktuell ved:
Deteksjon av punktmutasjonen V600E/K (ekson 15) i BRAF-genet. BRAF-analyse inngår i to av våre analysepakker:
- Kolon analysepakke
- Malignt melanom-analysepakke, for mer informasjon:

Malignt melanom.pdf

Metode:
Påvisning av punktmutasjon V600E og V600K i BRAF-genet ved hjelp av allel-spesifikk realtime PCR. Testen fanger opp begge mutasjoner, men skiller ikke mellom dem. Med valgte metode kan det detekteres ned til 1% mutant i viltype genomisk DNA.

 

Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Kopi av histologiremisse

  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.