EGFR

Tilstedeværelse av visse EGFR-mutasjoner korrelerer med bedre respons med visse EGFR-hemmere; f.eks gefitinib og erlotinib hos pasienter med lungekreft. Mutasjoner i ekson 20 korrelerer med resistans mot de overnevnte EGFR-hemmerne.

Aktuell ved:
Lungekreft. Kan dektektere 41 mutasjoner i ekson 18, 19, 20 og 21 i EGFR-genet.

Metode:
EGFR blir analysert vha allel-spesifikk PCR (ref: Cobas EGFR test fra Roche). Testen dekker 41 mutasjoner i ekson 18, 19, 20 og 21. Med valgte metode kan det detekteres, ved optimal DNA-kvalitet, ned til >5% mutant i villtype genomisk DNA.


Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Kopi av histologiremisse

Og en av følgende:

  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

  • Finnålsaspirat (celler på lysisbuffer)


Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.