EGFR

Tilstedeværelse av visse EGFR-mutasjoner korrelerer med bedre respons med visse EGFR-hemmere; f.eks gefitinib og erlotinib hos pasienter med lungekreft. Mutasjoner i ekson 20 korrelerer med resistans mot de overnevnte EGFR-hemmerne.

Aktuell ved:
Lungekreft. Kan dektektere 41 mutasjoner i ekson 18, 19, 20 og 21 i EGFR-genet.

Metode:
EGFR blir analysert vha allel-spesifikk PCR (ref: Cobas EGFR test fra Roche). Testen dekker 41 mutasjoner i ekson 18, 19, 20 og 21. Med valgte metode kan det detekteres, ved optimal DNA-kvalitet, ned til >5% mutant i villtype genomisk DNA.


Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Kopi av histologiremisse

Og en av følgende:

  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

  • Finnålsaspirat (celler på lysisbuffer)


Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?