HPV

Høyrisiko Humant Papillomavirus (HPV) kan forårsake skadelige forandringer i cervix som kan utvikles til kreft hvis det ikke blir behandlet. Tilstedeværelsen av høyrisiko HPV hos kvinner med ASCUS (irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning) eller LSIL (lavgradig skvamøs intraepitel lesjon) vil avgjøre videre oppfølging/behandling.

Humant papillomavirus (HPV):

 

Om analysen:             HPV-analyse utføres for tiden ved hjelp av Cobas® 4800 HPV-test, hvor eventuell tilstedeværelse av 14 høyrisiko HPV-typer påvises; HPV 16 og HPV 18 genotypes  mens  de øvrige genotypene (HPV type 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og/eller 68) rapporteres som en samlegruppe (Høyrisiko HPV andre typer)

                                     

Prøvemateriale:         Celleprøver fra cervix uteri innsamlet i:

  • PreservCyt® Media (Hologic)
  • SurePath™ Media (BD Biosciences)

 

Celleprøver som er tatt i PreservCyt® Media kan oppbevares ved 2-30 oC i inntil 6 måneder etter prøvetakingsdato.

Celleprøver som er tatt i SurePath™ Media kan oppbevares ved 2-8 oC i inntil 6 måneder eller ved 15-30 oC i inntil 6 uker etter prøvetakingsdato.

For informasjon om prøvetaking, se veiledning for prøvetaking til Cervix Cytologi

 

Merknader:                HPV-analyse utføres etter nasjonale retningslinjer og på klinisk indikasjon for kvinner ≥ 25 år. Prøver som ikke følger kriteriene vil ikke bli analysert. Dette vil da komme frem av svar fra laboratoriet.

 

Prøver med vesentlig blodtilblanding vil være uegnet for analyse, og det anbefales at det tas ny celleprøve. Dette vil da komme frem av svar fra laboratoriet.

Fant du det du lette etter?