HPV

Høyrisiko Humant Papillomavirus (HPV) kan forårsake skadelige forandringer i cervix som kan utvikles til kreft hvis det ikke blir behandlet. Tilstedeværelsen av høyrisiko HPV hos kvinner med ASCUS (irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning) eller LSIL (lavgradig skvamøs intraepitel lesjon) vil avgjøre videre oppfølging/behandling.

Metode:

Cobas 4800 HPV test detekterer spesifikt HPV-typene 16 og 18, samtidig som den uspesifikt detekterer HPV-typene 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68. Metoden er basert på to hovedprosesser:
- automatisk prøvepreparering for samtidig ekstraksjon av HPV-DNA og cellulært DNA
- PCR-amplifikasjon av mål-DNA-sekvenser ved bruk av både HPV-spesifikke og β-globinspesifikke deteksjonsprober.

Materiale:

HPV-test utføres på celleprøver der den cytologiske klassifiseringen er ASCUS eller LSIL. Egnet prøvemateriale for HPV-screening er cervikale celler innsamlet i følgende medier:
- Cobas PCR celleinnsamlingsmedium (Roche)
- PreserveCyt-løsning (Hologic Corp.)
- SurePath-konserveringsvæske (BD Diagnostics-TriPath)

Prøveforsendelse:

Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?