KRAS

Tilstedeværelse av KRAS mutasjoner korrelerer med manglene respons på behandling med visse EGFR-hemmere, f.eks cetuximab og panitumumab hos  pasienter med metastatisk kolorektal kreft.

Aktuell ved:
Deteksjon av mutasjoner i kodon 12, 13, 61, 117 og 146 i KRAS genet.

Metode:

KRAS: Ekson 2, 3 og 4 i KRAS er analysert vha vha allel-spesifikk real-time PCR (ref: K-Ras Mutation Analysis, Entrogen).
Testen detekterer følgende mutasjoner:
Ekson 2:
Kodon 12: G12R, G12C, G12S, G12V, G12A, G12D, kodon 13: G13D
Ekson 3:
Kodon 61: Q61R, Q61L og Q61H* som inneholder Q61H (c.183A>C) og Q61H (c.183A>T), men som ikke skiller mellom de spesifikke mutasjonene.
Ekson 4:
Kodon 117: K117X som inneholder K117N (c.351A>C / c.351A>T), K117R og K117E, men som ikke skiller mellom de spesifikke mutasjonene.
Kodon 146: A146X som inneholder A146T, A146P og A146V, men som ikke skiller mellom de spesifikke mutasjonene.

Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt
  • Kopi av histologiremisse
  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

Prøveforsendelse:

Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
  Radiumhospitalet/OCCI
  Avd for patologi
Enhet for molekylærpatologi
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?