KRAS

Tilstedeværelse av KRAS mutasjoner korrelerer med manglene respons på behandling med visse EGFR-hemmere, f.eks cetuximab og panitumumab hos  pasienter med metastatisk kolorektal kreft.

Aktuell ved:
Deteksjon av mutasjoner i kodon 12, 13, 61, 117 og 146 i KRAS genet.

Metode:

KRAS: Ekson 2, 3 og 4 i KRAS er analysert vha vha allel-spesifikk real-time PCR (ref: K-Ras Mutation Analysis, Entrogen).
Testen detekterer følgende mutasjoner:
Ekson 2:
Kodon 12: G12R, G12C, G12S, G12V, G12A, G12D, kodon 13: G13D
Ekson 3:
Kodon 61: Q61R, Q61L og Q61H* som inneholder Q61H (c.183A>C) og Q61H (c.183A>T), men som ikke skiller mellom de spesifikke mutasjonene.
Ekson 4:
Kodon 117: K117X som inneholder K117N (c.351A>C / c.351A>T), K117R og K117E, men som ikke skiller mellom de spesifikke mutasjonene.
Kodon 146: A146X som inneholder A146T, A146P og A146V, men som ikke skiller mellom de spesifikke mutasjonene.

Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt
  • Kopi av histologiremisse
  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

Prøveforsendelse:

Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
  Radiumhospitalet/OCCI
  Avd for patologi
Enhet for molekylærpatologi
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.