Mikrosatellitt instabilitet (MSI)

MSI indikerer mangel på presisjon i DNA-replikasjonssystemet.

Aktuell ved:
Kolorektal cancer. Relevans i forbindelse med immunterapi, hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC)/Lynch syndrom, MSI, vurdering EGFR-rettet behandling, og prognose CRC stadium I-III – adjuvant behandling.


Beskrivelse:
MSI indikerer mangel på presisjon i DNA-replikasjonssystemet. Utfyllende informasjon om de forskjellige problemstillingene hvor analysen er relevant finnes her:

 MSI_PROGNOSE_APRIL 2016.pdf


Metode:
Multiplex fluorescens PCR og fragmentanalyse. Analyse av primære mikrosatellitt lokus BAT25, BAT26, og BAT40 (mononukletid repetisjoner) samt D2S123, D15S346 og D18S69 (dinukleotid repetisjoner).


Materiale:
Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Blod (EDTA-glass 4 ml) til normalprøve for analysen

  • Tumor vev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde på snitt med tumorvev uten nekrose) og 4 ufargede snitt (10µm).

  • Kopi av histologiremisse 


  • Dersom det etterrekvireres MSI-analyse på materiale vi tidligere har analysert for KRAS, BRAF og NRAS er det nødvendig å sende nytt tumormateriale, da det er usikkert om vi har noe resterende DNA fra tidligere analyser.

Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?