Mikrosatellitt instabilitet (MSI)

MSI indikerer mangel på presisjon i DNA-replikasjonssystemet.

Aktuell ved:
Kolorektal cancer. Relevans i forbindelse med immunterapi, hereditær non-polypøs kolorektal cancer (HNPCC)/Lynch syndrom, MSI, vurdering EGFR-rettet behandling, og prognose CRC stadium I-III – adjuvant behandling.


Beskrivelse:
MSI indikerer mangel på presisjon i DNA-replikasjonssystemet. Utfyllende informasjon om de forskjellige problemstillingene hvor analysen er relevant finnes her:

 MSI_PROGNOSE_APRIL 2016.pdf


Metode:
Multiplex fluorescens PCR og fragmentanalyse. Analyse av primære mikrosatellitt lokus BAT25, BAT26, og BAT40 (mononukletid repetisjoner) samt D2S123, D15S346 og D18S69 (dinukleotid repetisjoner).


Materiale:
Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Blod (EDTA-glass 4 ml) til normalprøve for analysen

  • Tumor vev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde på snitt med tumorvev uten nekrose) og 4 ufargede snitt (10µm).

  • Kopi av histologiremisse 


  • Dersom det etterrekvireres MSI-analyse på materiale vi tidligere har analysert for KRAS, BRAF og NRAS er det nødvendig å sende nytt tumormateriale, da det er usikkert om vi har noe resterende DNA fra tidligere analyser.

Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.