NRAS

Deteksjon av mutasjoner i NRAS er nødvendig for kategorisering og behandling av pasienter med metastatisk kolorektal cancer og avanserte stadier av malignt melanom.

Aktuell ved:
Dekteksjon av mutasjoner i kodon 12, 13 og 61 i NRAS-genet. NRAS-analyse inngår i to av våre analysepakker:
- Kolon analysepakke
- Malignt melanom-analysepakke, for mer informasjon:

 Malignt melanom.pdf

Metode:
Kodon 12, 13 og 61 i NRAS er analysert vha pyrosekvensering (ref: Therascreen NRAS Pyro Kit, Qiagen). Testen detekterer følgende mutasjoner:
Kodon 12: G12S, G12C, G12R, G12D, G12V og G12A.
Kodon 13: G13S, G13C, G13R, G13D, G13V og G13A.
Kodon 61: Q61K, Q61R, Q61L, Q61H (2 forskjellige basepar substitusjoner), Q61Q (sense mutasjon).
Med valgte metode, kan det detekteres ned til 5-10% mutant i villtype genomisk DNA.


Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Kopi av histologiremisse

  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.