NRAS

Deteksjon av mutasjoner i NRAS er nødvendig for kategorisering og behandling av pasienter med metastatisk kolorektal cancer og avanserte stadier av malignt melanom.

Aktuell ved:
Dekteksjon av mutasjoner i kodon 12, 13 og 61 i NRAS-genet. NRAS-analyse inngår i to av våre analysepakker:
- Kolon analysepakke
- Malignt melanom-analysepakke, for mer informasjon:

 Malignt melanom.pdf

Metode:
Kodon 12, 13 og 61 i NRAS er analysert vha pyrosekvensering (ref: Therascreen NRAS Pyro Kit, Qiagen). Testen detekterer følgende mutasjoner:
Kodon 12: G12S, G12C, G12R, G12D, G12V og G12A.
Kodon 13: G13S, G13C, G13R, G13D, G13V og G13A.
Kodon 61: Q61K, Q61R, Q61L, Q61H (2 forskjellige basepar substitusjoner), Q61Q (sense mutasjon).
Med valgte metode, kan det detekteres ned til 5-10% mutant i villtype genomisk DNA.


Materiale:

Komplett prøvematerialpakke inneholder:

  • Rekvisisjon, fullstendig utfylt

  • Kopi av histologiremisse

  • Formalinfiksert parafininnstøpt tumorvev: 1 HE-snitt (med avmerket tumorområde uten nekrose) og 4 ufargede snitt a 10 µm.

Prøveforsendelse:
Forsendelsen sendes pr post til:   Oslo Universitetssykehus HF
                                                      Radiumhospitalet/OCCI
                                                      Avd for patologi
                                                      Enhet for molekylærpatologi
                                                      Postboks 4953 Nydalen
                                                      0424 Oslo

Fant du det du lette etter?