Helsenorge

Kreftdiagnostikk: – Vi gruer oss til å ta igjen etterslepet

Patologer uttrykker bekymring over etterslep av prøver som følge av Covid-19.

Hege Russnes.PNG

Foto: Lasse Moe (Dagens Medisin)

– Kreftdiagnostikken er allerede strengt prioritert, så vi hadde ikke noe vi kunne stoppe med og arbeidet har måttet gå sin gang uavhengig av Covid-19, sa Hege Russnes da hun innledet om kreftdiagnostikk under koronakrisen på Dagens Medisins kreftkonferanse onsdag ettermiddag. Konferansen ble gjennomført digitalt.


Russnes er overlege og gruppeleder ved OUS Radiumhospitalet. Russnes viste til at hennes seksjon ved Avdeling for patologi, Seksjon for utprøvende diagnostikk, ble delvis omdisponert til drift i møte med Covid-19-utbruddet. Det har også blitt gjort flere endringer av smittevernhensyn.


– Vi har måttet ominnrede og gjennomføre ny opplæring av personell.
Russnes, som også er leder for Norsk forening for molekylær patologi, oppgir at den nye situasjonen førte til mye arbeid for de ansatte og en annerledes arbeidssituasjon med behov for strenge smitteverntiltak.


– Ansatte har for eksempel følt seg utrygge fordi de har måttet stå alene på laboratoriet på kvelden. Vi ser at det har gått bra, men at vi ikke har hatt bemanning til å møte utfordringene, sier overlegen.

Ønsker du å lese hele saken i Dagens Medisin? Trykk her.