HELSENORGE

Lange svartider og forsinkelser på prøvesvar

Avdeling for patologi har for tiden lange svartider og forsinkelser på prøvesvar fra sine laboratorier.

Kilde: Shutterstock.