Helsenorge

Nedgang i antall kreftprøver: Frykter at folk ikke går til legen

Norske patologiske avdelinger undersøker og diagnostiserer kreft. Nå melder flere av de største sykehusene i landet om en urovekkende nedgang i antall prøver.

pasient og lege 3.jpg

Foto: Shutterstock

– Det er bekymringsfullt at pasientene ikke får undersøkelser som kunne avdekke kreft, og får forsinket diagnose og behandling, sier avdelingsleder for patologisk avdeling på Akershus Universitetssykehus, Ulla Randen.
Hun er blant flere som roper varsku: Noen av de største sykehusene i landet melder om en nedgang i antall innleverte patologiske prøver. Det vil si at det tas færre celle- og vevsprøver, som kan avdekke kreft.​

Oslo universitetssykehus har hatt en nedgang i antall celleprøver på 10 prosent, og en 20 prosent nedgang i antall vevsprøver.


Overlege: Pasientene vil ikke belaste helsevesenet

Hege Russnes er patolog, overlege og gruppeleder ved OUS Radiumhospitalet. Hun forteller at patologisk avdeling har hatt mindre pågang de siste månedene enn det sykehuset er vant til.


- Det tas færre vevsprøver og utføres mindre kirurgi. Omkring 80 prosent av prøvene som sendes inn er relatert til kreft. For de fleste skal vi undersøke om det er kreft eller ikke, så dette er bekymringsverdig, sier Russnes.


- Jeg tror problemet er at utredning av nye pasienter ikke blir startet, fordi pasientene ikke vil belaste helsevesenet. Nå skal sykehusene ta opp sin normale aktivitet, men folk må gå til legen.


Kreftprøver som sendes inn til analyse, har høy prioritet ved patologisk avdeling. Russnes frykter nå at et eventuelt etterslep kan komme fort. Flere av analysene som gjøres, krever spesialisert trening.


- Vi skal gjøre tilleggsanalyser på alle disse prøvene. Dersom det kommer samtidig som en eventuell smitte-økning blant ansatte, så har vi en stor utfordring, sier Russnes.

Trykk her for å lese hele saken i VG.