HELSENORGE

Tverrgående samarbeid - morgendagens kreftdiagnostikk

Kliniske, diagnostiske og forskningsfagmiljøer ved OUS samarbeider nå for fullt for å etablere avansert molekylær diagnostikk for kreftpasienter. «Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk innen kreft», InPreD, drives fram tverrfaglig, med ansatte på tvers av sykehusets klinikker og avdelinger, for å gi kreftpasienter en større mulighet til å motta ny utprøvende behandling og deltagelse i kliniske studier.

Illustrasjonsbilde: Glassbroen mellom laboratorie-, forsknings- og klinikkbygget på OUS Radiumhospitalet er mye brukt av de ansatte i InPreD! Nå ser man frem til det nye klinikkbygget som er under bygging til høyre. Foto Hege G. Russnes.

Den store variasjonen

De siste tiårenes revolusjon innen teknologi, datakapasitet og verktøy har gitt en enorm kunnskapsøkning om kreftsvulsters sammensetning, molekylære endringer og egenskaper.

Kartlegging av kreftcellenes «byggestener», både DNA, RNA, proteiner og andre molekyler, er gjort i tusenvis av svulster. Dette, sammenholdt med kunnskap om den enkeltes pasients sykdomsforløp, har gitt en betydelig bedre forståelse av hvorfor kreftsykdommen utvikler seg ulikt hos pasientene.

Nye behandlingsprinsipper utnytter derfor i økende grad kunnskap om slike endringer og dermed bruk av mer målrettede medikamenter hos den enkelte. Trykk her for å lese blogginnlegget hos Ekspertsykehuset