HELSENORGE

Aspekter ved hyppig alkoholinntak og risiko for hjertesykdom og slag: En stude av samlede norske helseundersøkelser

En ny artikkel konkluderer med at de med moderat alkoholkonsum har lavere risiko for hjertesykdom enn de som ikke drikker, men at overstadig drikking ikke nødvendigvis fører til økt risiko.

Foto: Shutterstock

​Hovedfunnet i vedlagte artikkel er at de med moderat alkoholkonsum har lavere risiko for hjertesykdom enn de som ikke drikker (denne konklusjonen er kjent fra tidligere studier), men at overstadig drikking ikke fører til økt risiko (dette har i mindre grad vært studert). Disse dataene bruker tall fra de som overlever hjertesykdom, mens det tidligere er vist at overstadig drikking øker risiko for å dø av hjertesykdom. Kanskje kan det være en forskjell i fysiologien til dødelige og ikke dødelige infarkter og hvordan store alkoholinntak påvirker disse? Artikkelen er publisert av Gudrun Høiseth, overlege ved Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin, OUS. Trykk på linken for å lese artikkelen om alkoholinntak og risiko for hjertesykdom og slag

Fant du det du lette etter?