HELSENORGE

En studie om cyclopropylfentanyl

Cyclopropylfentanyl er en svært potent og farlig fentanylanalog som har ført til et stort antall overdosedødsfall globalt. Det finnes imidlertid svært lite kunnskap om rusmiddelets farmakologi.

Bilde av en hånd som holder en blodprøve
Foto: OUS

​I en nylig publisert studie har man utviklet og validert en bioanalytisk metode for bestemmelse av cyclopropylfentanyl og stoffets hovedmetabolitt cyclopropylnorfentanyl, og evaluert stoffets farmakokinetikk og farmakodynamikk i rotter. Man fant at cyclopropylfentanyl gir typiske opioid-lignende effekter hos rotter og at stoffet har en mye sterkere smertestillende effekt sammenlignet med morfin, noe som kan medføre en økt overdoserisiko for brukere som uvitende inntar rusmidlet. Trykk på linken for å lese hele artikkelen. Artikklelen er publisert av Marianne Skov Skov-Bergh postdokor ved seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS.

Fant du det du lette etter?