HELSENORGE

Evaluering av DNA-bevis i retten

Den teknologiske utviklingen har ført til at man kan få fram en DNA-profil fra meget små mengder DNA.

Foto: Peter Gill.

Noen ganger oppnår man mer komplekse resultater; f.eks en mangefull DNA-profil eller en blanding av DNA-profiler fra flere personer. En ny bok tar for seg utviklingen av verktøy for hvordan disse komplekse DNA-bevisene skal bahendles, tolkes og formidles i en rettssal.

DNA-bevis, hvor sannsynlig er det?
Parallelt med utviklingen av DNA-analysens sensitivitet har man utviklet metoder og verktøy for hvordan DNA-bevisene tolkes i en rettssal. Her står sannsynlighetsberegning sentralt. Hvor mye informasjon finner man i dataene fra analysen? Hvor kompleks kan en blanding være og likevel si noe om individuelle DNA-profiler? Er det mulig at noe av DNAet kommer fra en av personene som har jobbet med saken, men ikke har noe med den kriminelle handlingen å gjøre? Hvordan kan man finne ut av det? 

Om forfatterne:
Peter Gill er professor ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Han er aktiv i en forskningsgruppe (https://www.ous-research.no/fbrg/) ved Oslo universitetssykehus, som jobber med å forbedre metoder rundt fortolkning av komplekse blandinger av DNA-profiler. Sammen med sine medforfattere har han i denne boken beskrevet utviklingen av ulike open-source software (STR-validator, LRmix Studio, EuroForMix, Casesolver, og SmartRank) og hvordan disse skal brukes. Programmene brukes i dag internasjonalt, både rutinemessig og i forskning. De ulike programmene kan brukes til å sammenligne DNA-bevis i saker, eller de kan benyttes til kontamineringssøk. At programmene er åpne og tilgjengelige gjør at fortolkning av DNA-bevis kan ettergås av alle parter i en eventuell rettssak, noe som er vanskelig med kommersielle programmer.  

Boken «Forensic practitioner`s guide to the interpretation of complex DNA profiles» beskriver viktige prinsipper innen rettsgenetikk samt verdien av empiriske data og simuleringer for å øke kunnskapen om DNA-profiler. John Butler, en foregangsmann innen STR-analyse, beskriver Peter Gill slik:

«Peter Gill has been at the forefront of forensic DNA method development and interpretation since his seminal 1985 Nature paper with Alec Jeffreys, which launched the field". – John Butler

Medforfatterne har vært sentrale i utviklingen av software og teorien bak, samt vært involvert i opplæring og implementering av disse internasjonalt.

Boken ansees å være svært viktig for de som jobber med saksarbeid og for de som underviser i rettsgenetikk. Den kan bestilles her. Godtgjørelse fra boken vil gå til International Society of Forensic Genetics (ISFG) sitt arbeid for å arrangere ytterligere internasjonale workshops innen analysearbeid med komplekse blandinger av DNA-profiler.