Ekspertsykehuset

Hvilke rusmidler injiseres i Oslo?

Spor av rusmidler i brukte sprøyter viser at det injiseres mest heroin og amfetamin, svært lite kokain og andre stoffer.

Illustrasjon: Shutterstock.

​Hallvard Gjerde, forsker, Seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS. Foto: Hallvard Gjerde, privat og Shutterstock.

Personer som injiserer narkotika har 10-20 ganger høyere risiko for tidlig død enn befolkningen ellers.

Bilde av Hallvard Gjerde, forsker.

Hallvard Gjerde, forsker. Foto: Privat.

Dette skyldes ofte at de uforvarende injiserer en dødelig dose rusmidler, enten fordi de ikke har god nok kontroll på hva slags stoff, mengden eller styrken på rusmiddel som injiseres, at de feilvurderer egen toleranse, eller at de kombinerer inntak av flere rusmidler.

Heroin eller tabletter på det illegale markedet kan ha blitt tilsatt fentanyl eller fentanyl-derivater, som er spesielt farlige. Dette er vanligvis ukjent for brukeren, og det gir øket risiko for overdose. I USA, Sverige, og en del andre land har det vært stor økning i fentanyl-relaterte dødsfall. Les tidligere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset: Kommer opioidepidemien til Norge?

"For å redusere antall overdoserer det viktig med kunnskap om hvilke stoffer som finnes på det norske markedet og som injiseres."

Spørreundersøkelser gir en del informasjon om hva som injiseres, men det er ikke alltid brukerne selv vet hvilke rusmidler de har fått på det illegale markedet, og analyse av rester av rusmidler i brukte sprøyter gir mer detaljert kunnskap. Dette kan bidra til å oppdage nye, potente stoffer i omløp.

Analyserte 60 rusgivende stoffer

I samarbeid med Folkehelseinstituttet samlet vi inn cirka 600 brukte sprøyter eller sprøytespisser fra steder som deler ut sprøyter i Oslo, men vi registrerte ikke informasjon om brukerne. De brukte sprøytene og spissene ble analysert for cirka 60 rusgivende stoffer.

Bilder av stort antall sprøyter

Foto: Hallvard Gjerde, OUS.

Analysene viste at heroin og amfetaminer (amfetamin eller metamfetamin) var de vanligste stoffene som ble injisert. Heroin ble påvist i cirka 66 % og amfetaminer i cirka 60 % av materialet, og nesten en tredjedel inneholdt begge stoffene.

Kun én sprøyte inneholdt rester av fentanyl, i dette tilfellet sammen med heroin. Injeksjon av andre opioider (morfin, metadon eller Subutex®), beroligende stoffer, og andre stimulerende stoffer forekom sjelden. Oppløste beroligende tabletter hadde ikke blitt injisert alene, men blandet med andre rusmidler.

Resultater:
RusmiddelForekomst*
Heroin65,6 %
Amfetaminer59,8 %
Beroligende tabletter2,3 %
Andre opioider2,1 %
Ecstasy1,2 %
Kokain0,8 %
Ritalin og lignende stoffer0,5 %

*Alene eller sammen med andre rusmidler i samme sprøyte.

I løpet av studieperioden (juni 2019-mars 2020) var det en økning i forekomsten av amfetaminer og reduksjon i forekomsten av heroin som dominerende rusmiddel i de brukte sprøytene.

Store forskjeller mellom ulike land

Data fra denne studien inngår i et større europeisk prosjekt. Tilsvarende data fra andre land viser store forskjeller i hva som blir injisert.  De to hyppigst injiserte stoffene fra ulike storbyer i Europa er:

  • Oslo: Heroin, amfetamin
  • Helsingfors: Buprenorfin*, amfetamin
  • Amsterdam: Amfetamin, ecstasy
  • Glasgow: Kokain, heroin
  • Budapest: Katinoner**, heroin
  • Paris: Katinoner, kokain
  • Lausanne: Kokain, heroin

 *Buprenorfin er virkestoffet i Subutex®
**Katinoner er en gruppe «designer drugs» med stimulerende effekt

Innsamling og analyser av brukte sprøyter kan være en rask og effektiv måte å skaffe seg oversikt over hvilke rusmidler som injiseres i Norge, og om nye stoffer dukker opp på markedet. 

"Rutinemessig innhenting av brukte sprøyter eller spisser fra norske byer kan gi ny og verdifull informasjon til bruk i det forebyggende arbeidet for å redusere antall narkotikautløste dødsfall."

Lenker:

Norsk rapport:

PDF-fil
Hvilke rusmidler injiseres i Oslo-2021.03.01.pdf

Europeisk rapport:

PDF-fil
ESCAPE_report_2018_2019-2.pdf

Her kan du lese mer om Seksjon for rusmiddelforskning ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Fant du det du lette etter?