HELSENORGE

Ikke flere selvmord under Covid-19 pandemien

Ingenting tyder på at flere i Norge har tatt livet av seg det siste året, heller ikke blant unge menn. Det skriver overlege og rettsmedisiner Arne Stray Pedersen i et debattinnlegg.

Selvmord.jpg

Ingen økning under covid-19: - Våre tall gir imidlertid ikke holdepunkt for at det har vært noen økning i selvmord under Covid-19 pandemien, sier Arne Stray-Pedersen, overlege og rettsmedisiner i Avdeling for rettsmedisinske fag ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS. Foto: Shutterstock.

Overlege og rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS, skriver i et debattinnlegg i Agenda magasin at foreløpige tall fra OUS viser ingen holdepunkt for at det har vært en økning i antall selvmord i 2020, heller ikke blant unge menn. Han argumenterer at fordi OUS dekker en så stor andel av landets befolkning, er det trolig at disse tallene gir et representativt bilde av situasjonen i hele Norge.

Debattinnlegget er et motsvar på tall fra Aftenposten som har forsøkt å kartlegge tallene for hele året ved å hente ut informasjon fra dødsannonser. De mener å kunne påvise holdepunkt for en økning i antall selvmord i 2020, og spesielt en økning i antall selvdrap blant unge den siste delen av året.

Trykk her for å lese hele debattinnlegget i Agenda magasin.