HELSENORGE

Invitasjon til seminar om overdosedødsfall og forebyggende tiltak 7. september 2022

Helsedirektoratet inviterer til heldagsseminar om overdosedødsfall og forebyggende tiltak onsdag 7. september 2022 kl. 09.00 til 15.30.

Foto: OUS

​Seminaret arrangeres i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet.

Seminaret vil ta for seg prosessen fra overdose til død, til registrering i Dødsårsaksregisteret, med fokus på bestemmelse av dødsårsak, hvem det er som dør, hvilke grupper som har økt risiko for å dø, samt forebyggende tiltak. Kurset er rettet mot personer som arbeider med, eller ønsker kunnskap om overdoseproblematikken.

Se foreløpig vedlagt program:

Program og invitasjon oppdatert 09. juni 22.pdf 

Kurset avholdes digitalt og i auditoriet hos Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo.

Påmelding gjøres innen 1. september 2022. Kontakt Tine Johnsrud  johtin@ous-hf.no ved spørsmål. Velkommen til seminar!