HELSENORGE

"Jeg, robot" i klinisk praksis ?

Medisin er empirisk disiplin som bygger på erfaringer og data fra tidligere behandlinger. Kan vi samle og systematisere slike data og akselerere den generering av erfaring på en formalisert og objektiv måte fremført på datamaskin eller ved å behandle disse svulstene in silico - via datasimulering?

Foto: Nicki Twang

På Ekspertsykehuset kan du lese blogginnlegget om databasert fremtid for persontilpasset medisin av Vessela Kristensen, seksjonsleder og forsker, Seksjon for forskning og utvikling, Avdeling for medisinsk genetikk, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM). Trykk her for å lese hele blogginnlegget på Ekspertsykehuset.