HELSENORGE

Ni av ti slipper dom tross positiv spyttprøve for kokain

Nesten ni av ti av dem som kan ha brukt kokain relativt tett opp mot at de kjører bil, slipper unna domfellelse fordi blodprøven ikke gir et resultat over lovens grense i veitrafikkloven.

Foto: Morten Andersen / NRK

​NRK har sett nærmere på en forskningsrapport som vurderer hvor godt nettopp spyttprøver tatt med et av politiets mest vanlige instrumenter samsvarer med resultatene av blodprøvene tatt i etterkant.

Les hele artikkelen på NRK