HELSENORGE

Økning av cannabis, Ecstasy, og kokain knyttet til vold

Ny forskning: Vi ser over den siste tiårsperioden en økning av voldstilfeller som involverer cannabis, MDMA (Ecstasy) og/eller kokain.

Foto: Pixabay License

Oftere og større mengder THC, MDMA og kokain
– Fra 2010 til 2019 ser vi en økning i andel blodprøver med THC som er virkestoffet i cannabis, MDMA, som kalles Ecstasy  og/eller kokain. I tillegg ser vi at den gjennomsnittlige mengden THC i blodet har økt med 50 prosent, sier overlege Merete Vevelstad, ved Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

I politisaker fra hele Norge som omhandler vold, blir det ofte tatt blodprøver av de involverte for å undersøke om de har vært ruspåvirket under hendelsen. Blodprøvene sendes til Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS, for analyse av de vanligste rusgivende stoffer. Avdelingen presenterer nå funn fra alle blodprøvene politiet har sendt inn til Avdeling for rettsmedisinske fag i forbindelse med etterforskning av vold i perioden 2010 til 2019. 

Alkohol
Av alle blodprøver Politiet sendte inn for analyse, var det rusmidler i 80 prosent av prøvene. Alkohol er det vanligste rusmiddelet i disse voldssakene. Den ferske forskningsrapporten viser videre at det oftest er mer enn ett rusmiddel i blodet til de involverte i slike voldssaker. LIS-lege Peder Holman har jobbet med studien.

– Vi har påvist alkohol i halvparten av prøvene. I nærmere halvparten av disse tilfellene var det alkohol sammen med ett eller flere andre rusmidler. Blodalkoholkonsentrasjonen har økt med 17 prosent fra 2010 til 2019, fra gjennomsnittlig cirka 1,2 til 1,4 promille, sier Holman.

Andre studier
For å belyse den komplekse sammenhengen mellom vold og rus på en nyansert og objektiv måte, presenterer rapporten også resultater fra relevant forskning som er gjort tidligere.

– Det var store likhetstrekk mellom rusmiddelfunnene i blod for voldssaker og hos førere mistenkt for ruspåvirket kjøring, noe som tyder på at begge populasjonene har bakenforliggende faktorer som kan predisponere for både vold og andre former for kriminalitet, med eller uten rus. Samtidig tyder tidligere forskning på at mange rusmidler kan øke risikoen for aggressiv adferd, gjennom sine virkninger i hjernen.  Vi håper rapporten og våre refleksjoner kan bidra til å sette resultatene i et nyttig perspektiv, avslutter Vevelstad.