HELSENORGE

På oppdrag for justissektoren og annen statlig forvaltning

Avdeling for rettsmedisinske fag, med virksomhet innen fagområdene rettsgenetikk, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, aldersvurderinger og rettstoksikologi, ble i 2017 virksomhetsoverdratt fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. – Slik pasientsikkerhet gjelder for store deler av sykehuset, er det rettssikkerhet som står i fokus for oss, sier avdelingsleder Truls Simensen.

Truls simensen.jpg

Tett samarbeid: - Vi har tett samarbeid med de andre avdelingene og klinikkene ved OUS, og setter stor pris på samarbeid med svært kompetente kollegaer og fagmiljøer, sier avdelingsleder Truls Simensen. Foto: Gerrit Middelkoop.

Selv om avdelingen har oppdragsgivere utenfor helsesektoren forteller Simensen at de samarbeider med mange ulike avdelinger og klinikker ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– De 6 øvrige avdelingene i Klinikk for laboratoriemedisin bistår oss med undersøkelser og analyser vi selv ikke kan utføre, dels til vår forskning og dels til vår oppdragsvirksomhet. I tillegg samarbeider vi blant annet med Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Barneklinikken, Akuttklinikken, Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse og rus. Vi bistår også Arbeidsmiljøavdelingen med AKAN-analyser.

Simensen som er utdannet sivilingeniør og har lang arbeidserfaring fra Dyno Industrier, Alpharma og FHI forteller at han er tilfreds med at avdelingen ble en del av Klinikk for laboratoriemedisin.

– Vi gleder oss over å forvalte viktige samfunnsoppgaver som OUS ble gitt fra 2017 – og ser frem til å ivareta disse også i fremtidens OUS. Vi setter stor pris på samarbeid med svært kompetente kollegaer og fagmiljøer innad i sykehuset og vil bidra til å stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid, både innen oppdragsutførelse, metodeutvikling og forskning.

Blant verdens mest siterte forskere
Avdelingens forskningsaktivitet er i stor grad rettet mot å forbedre kunnskapsgrunnlaget for den rettsmedisinske sakkyndighet som de bistår justissektoren med. Det betyr at de eksempelvis bidrar med det vitenskapelige grunnlaget for fortolkning av ruspåvirkning, hvordan og når ulike biologiske spor (DNA) kan ha blitt avsatt på et åsted, og om skade- og dødsmekanismer ved voldshendelser og ulykker. I tillegg arbeider de med å forbedre og å utvikle nye biologiske metoder for aldersvurdering av unge personer som søker asyl og ikke troverdig kan redegjøre for sin faktiske alder.

At avdelingens forskning blir lagt merke til er det ingen tvil om. Nylig fremkom det at blant verdens 300 mest siterte forskere innen fagområdet «legal and forensic medicine» for perioden 1989-2019 er hele 6 forskere tilknyttet avdelingen.

– Innenfor fagfeltet «rettsmedisin» rangeres Norge høyest av alle land når det gjelder antall publikasjons-siteringer per million innbyggere, og vår avdeling med aktive forskere som blant annet Peter Gill og Hallvard Gjerde har bidratt meget sterkt til at Norge er i internasjonal front. Det er fantastisk og jeg må bare få gratulere alle våre forskere med det viktige arbeidet de gjør, sier han.

Men avdelingslederen som er oppvokst på Jeløy i Moss har flere ting han vil trekke frem når han først er i gang med å fortelle om hva han er stolt av.

– Jeg er stolt av hele laget med 220 dyktige medarbeidere som hver dag, med rettssikkerhet i fokus, enten besørger at våre oppdragsgivere får gode svar på hva våre undersøkelser av biologiske prøver viser, eller utfører forskning som utvikler vårt kunnskapsgrunnlag. Medarbeiderne våre er «alltid beredt» til å utføre oppdrag på kort varsel når vi blir kallet, slik vi ved årsskiftet bidro raskt med obduksjon og identifisering av omkomne i ras-ulykken på Gjerdrum.

Ser totalen
Simensen fortsetter og forteller ivrig om viktigheten av å se verdien av hva hver enkelt ansatt bidrar med inn til avdelingens samlede resultat.

– Vi har mange med topp fagkunnskap og vi har mange som er svært dyktige til å jobbe i samspill med andre. Noen er dyktige i naturvitenskaplige og rettsmedisinske fagdisipliner, noen er dyktige i administrative fag, noen er dyktige til å gjøre det sosialt og trivelig på jobben, noen er dyktige ledere, noen er dyktige til å se de store linjene og noen trives best med å mestre detaljer. Vi trenger og anvender alle disse ferdighetene slik at vi hver dag leverer godt på alle våre ulike oppdrag og samtidig har det bra på jobben.

God anvendelse av kollegaenes ferdigheter
Samfunnet skal få mest mulig ut av de ressursene avdelingen er gitt å forvalte. Det er Simensen klar på. Han påpeker også at avdelingen skal levere godt på oppdragene deres gjennom kombinasjon av faglig styrke og kvalitetssikrede prosesser.

– Ved stadig effektivisering får vi frigjort ressurser til stadig å gjøre forbedringer i våre prosesser og metoder.

Med fokus på at forbedringer skapes gjennom gode effektiviserings-, forsknings- og utviklingsprosjekter, og evne til å implementere resultatet av disse, har han en klar plan om hva som skal satses på fremover.

– Godt arbeidsmiljø, gode kvalitetssystemer og god økonomistyring er fundamentet for å få dette til, spesielt når vi nå skal konsolidere våre digitale systemer, sikre langsiktig løsning for lokalisering i hensiktsmessige lokaler og fortsatt effektivisere driften vår, sier han før han legger til:

– Og så skal vi selvsagt fortsette å utvikle dyktige fagpersoner og ledere slik at vi sikrer at Klinikk for laboratoriemedisin og OUS, gjennom avdelingen, stadig styrker sin tydelige rolle som verdsatt bidragsyter til justissektoren med faglig solide og uhildede undersøkelser, vurderinger, råd og rapporter.