HELSENORGE

Postmortale stoffkonsentrasjoner i ulike medier

En ny artikkel fra RMF på postmortale konsentrasjoner er publisert i Journal of Analytical Toxicology, med tittelen: «Methadone, Buprenorphine, Oxycodone, Fentanyl, and Tramadol in Multiple Postmortem Matrices».

Bilde av piller
Foto: Shutterstock

​Hovedfunnet dreier seg om konsentrasjoner av fem opioider (metadon, buprenorfin, oksykodon, fentanyl og tramadol) som ble analysert i ulike postmortale medier (perifert blod, hjerteblod, perikardvæske, muskel og øyevæske). Alle opioider lot seg påvise i alle medier i nesten samtlige saker, foruten buprenorfin som sjeldnere ble påvist. Konsentrasjoner av metadon i de fleste andre medier var relativt like de i perifert blod (ikke for øyevæske). Tilsvarende gjaldt også for fentanyl, men få saker ble inkludert i studien. Større variasjoner ble observert for de andre opioidene (buprenorfin, oksykodon og tramadol). Kvalitative analyser av opioider i alternative medier kan ha verdi i saker der perifert blod mangler/er begrenset, men konsentrasjoner i slike medier må fortolkes med forsiktighet. Trykk på linken for å lese artikkelen om postmortale konsentrasjoner av opioder. Innlegget er publisert at Stine Marie Havig, overlege, spesialist i klinisk farmakologi ved Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS.

Fant du det du lette etter?