HELSENORGE

Sammenhengen mellom vanlige kliniske analyser og etanolbruk

En rekke klinisk-kjemiske analyser (Hb, ASAT, ALAT, GGT, ferritin, kolesterol osv) gjøres ved utredning av sykdom, men det er høyere terskel for å analysere alkoholmarkører, selv om høyt alkoholkonsum er viktig å vite om.

Bilde av en hånd som holder fargerike prøver
Foto: OUS

​Leger er ofte kjent med at høye verdier av ASAT og GGT tyder på høyt alkoholinntak, men sammenhengen med alkohol er mindre kjent for andre analyser. Studien viste at ferritin og HDL-kolesterol har en sterkere sammenheng med alkoholkonsum (målt med PEth) enn ASAT og GGT. Ved høye nivåer av ferritin og HDL-kolesterol bør derfor høyt alkoholinntak vurderes som årsak. Her er link til artikkelen: The alcohol marker phosphatidylethanol is closely related to AST, GGT, ferritin and HDL-C.pdf.             

Artikkelen er publisert av Gudrun Høiseth, overlege ved seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS.

Fant du det du lette etter?