HELSENORGE

Bruken av genetikk i rettssystemet

Genetikk er fagfeltet for arvestoffet vårt, variasjon i det genetiske materialet og arv. I mange sammenhenger er en genetiker opptatt av hvordan ulike genetiske varianter kan føre til sykdom, og hvordan slike varianter kan nedarves til neste generasjon. Ofte er det nettopp denne bruken av DNA vi først tenker på når ordet genetikk nevnes.

Foto: Shutterstock

​På Ekspertsykehuset kan du nå lese blogginnlegget om det unike arbeidet med genetikk hos Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker, samt hvor viktig kunnskapen om DNA-strukturene og rekkefølgen av byggestenene er for deres arbeid. Resultatene kalles ofte  "DNA-bevis". Innlegget er skrevet av Ruth Halsne, overingeniør, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) OUS. Trykk her for å lese blogginnlegget hos Ekspertsykehuset