HELSENORGE

Slakter ny rapport om filleristing: – Jeg er rystet

En av landets ledende rettsmedisinere kritiserer forskningen som peker på at foreldre kan være feilaktig dømt for filleristing. Han mener den er ubalansert og faglig svak.

Arne Stray Pedersen.PNG

Mener sakene blir godt belyst: Rettsmedisiner ved Klinikk for laboratoriemedisin Arne Stray-Pedersen er trygg på at filleristingssaker i Norge blir godt etterforsket og gransket av fagfolk – og at det gjøres uten en annen agenda enn å forsøke å gjøre en best mulig jobb for rettsvesenet. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK.

En gruppe juridiske og medisinske eksperter har gått gjennom 17 saker der foreldrene har vært tiltalt for å ha filleristet barna sine. Forskergruppen sår tvil om bevisene som har blitt brukt, og mener flere kan være feilaktig dømt for barnemishandling.
De mener at det ikke er godt nok grunnlag for å bruke diagnosen filleristing, også kjent som Shaken baby syndrome, om hodeskadene til spedbarna. Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen er kritisk til rapporten. Han ble sjokkert da han leste den for første gang.

– Jeg er rystet, og jeg synes det er leit. Han mener forskningen er basert på en alternativ forståelse av medisinske fakta. – Dette er faglig svakt. Det er min oppfatning. Den er ubalansert først og fremst. Jeg stiller meg særdeles tvilende til de medisinske vurderingene som er gjort, sier han til NRK.

Stray-Pedersen er overlege i rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Han etterlyser en tydeligere redegjørelse av hvilke kriterier som har blitt lagt til grunn i vurderingene av barnas medisinske tilstand.

Les hele saken på NRKs nettsider her.