HELSENORGE

Ubalansert om filleristing

Rettsmedisinere må ta stilling til om alvorlige skader hos barn kan være påført ved vold. Alternative forklaringer eksisterer, men de må også bevisprøves.

Filleristing.PNG

Debattinnlegg: Skader etter risting og annen mishandling av barn har et karakteristisk skadebilde, påpeker rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS. Foto:Tor Stenersen/Aftenposten.

​Aslak Syse, Ulf Stridbeck og Knut Wester mener å kunne påvise at det er avsagt uriktige dommer i saker om filleristing av barn. De har foretatt en gjennomgang av 17 dommer i straffesaker fra 2004 til 2015. I flere av sakene har de kommet frem til at skadene på barna ikke er forårsaket av vold eller mishandling, slik domstolen har lagt til grunn, men av sykdom og medisinske tilstander som er blitt oversett.

Konklusjonen er at flere kan være feilaktig dømt på bakgrunn av feil fra de rettsmedisinske sakkyndige. Dersom dette er tilfelle, står vi overfor flere mulige justismord og en skandale i norsk rettsmedisin.

Påstanden om feilaktige domfellelser synes nærmest utelukkende å være basert på en etterprøving av de medisinske vurderingene. Men hvordan kom de frem til en annen oppfatning av årsakssammenheng? Dreier det seg om subjektive meninger og «alternativ faktaforståelse»? Eller er det forhold i saken som er oversett og feiltolket av de opprinnelige sakkyndige? Etter mitt syn er rapporten ubalansert fremstilt. Vesentlige forhold er utelatt, og analysene er ikke objektive. Jeg kan nevne noen eksempler.

Det skriver rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS. 

Trykk her for å lese hele debattinnlegget på Aftenpostens hjemmeside.