Helsenorge

COVID-19: Fra omstilling til leveranse

Siden første smittetilfelle av Korona i februar har Klinikk for laboratoriemedisin hatt en aktiv rolle i å bistå myndighetene med prøvetaking og analysering av innkommende prøver.

P1057742(1) (2).jpg

Økt analysekapasitet: Lise Andresen er en av de ansatte ved ny enhet for PCR-koronadiagnostikk på Rikshospitalet som analyserer innkommende prøver. Foto: Lars Petter Devik.

Klinikkleder Andreas Matussek er stolt av at klinikken på kort tid har omstilt seg og levert tjenester av høy kvalitet. – Vi har etablert flere store prosjekter som for eksempel opprettelsen av ny PCR-lab på Ullevål og Rikshospitalet, nytt prøvemottak på Ullevål og etablering av serologi immunstatus undersøkelse på Ullevål og Rikshospitalet. I tillegg til høy driftsaktivitet er vi en av klinikkene ved OUS som har størst forskningsaktivitet på dette fagfeltet. Det er gøy!

Åpning av ny enhet for PCR-koronadiganostikk på Rikshospitalet
27. mai inviterte klinikken Helseminister Bent Høie og Administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus på omvisning i ny PCR-lab på Rikshospitalet. Fotfulgt av NRK fikk de omvisning i de nye lokalene, informasjon om prosessen og hvordan anskaffelse av nytt utsyr har bidratt til økt analysekapasitet fra 1.500 til 15.000 antall prøver per døgn. 
 

– Det er givende å få muligheten til å vise myndighetene hva vi har fått til på kort tid og ikke minst vise engasjementet og «ståpåviljen» blant våre ansatte. Uten dem hadde vi ikke klart dette, sier Prosjektleder Hanne Akselsen.

Flere av prosessene tilknyttet koronasituasjonen har også bidratt til at Klinikken har vært nødt til å inngå mer tverrfaglig samarbeid på tvers av avdelingene enn tidligere. Klinikkleder mener at utfordringene har vært positive for klinikken. – Det er klart at det er en meget krevende situasjon for hele virksomheten når vi på kort tid blir tvunget til å omstille oss, men situasjonen har vist oss at vi får til mer når vi jobber sammen og utnytter kapasiteten på tvers av avdelingene.

Jakten på immuniteten
Det har også vært viktig å få kartlagt utbredelsen av COVID-19 i den norske befolkningen. Ved hjelp av en test utviklet av forsker Fridtjof Lund Johansen, ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, er det nå mulig å teste for virusantistoff i større befolkningsutvalg. På mindre en time kan man analysere 10 000 prøver og hittil har andelen positive prøver kun ligget i overkant av 1%.

For å kunne ta i bruk metoden og få til en god arbeidsflyt har det krevd en fantastisk innsats fra klinikkens ansatte. Det har vært et nært samarbeid med Avdeling for mikrobiologi i validering av metoden og den er sammenliknet med en kommersiell antistoffmetode som er tatt i bruk for diagnostiske formål ved Avdeling for mikrobiologi. Parallelt med å jobbe med innkjøring av pipetteringsroboter, oppsett av dataflyt og oppsett av et velfungerende prøvemottak, har ansatte håndtert registrering og prøvetaking av rundt 500 personer i uken.

Serologiprosjektet har også bidratt til et tettere samarbeid mellom Avdeling for mikrobiologi og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Prosjektleder Kirstin Dahle forteller at klinikken i denne tiden også har hatt et godt samarbeid med Sykehuspartner (SP) og vil berømme ressurser fra SP for deres innsats og engasjement. – De har «snudd seg rundt» og levert på en måte vi sjelden har opplevd. Det har vært morsomt for oss og for dem å jobbe så tett, og få resultater så raskt. Dette må vi ta lærdom av!

Også Avdelingsleder for mikrobiologi Fredrik Müller sier at det har vært fortgang i leveransene siden utbruddet av korona. – Denne pandemien har gjort at vi har fått på plass løsninger, ikke minst på IKT-området, som ellers ville tatt mange år. Det er ikke mindre enn imponerende den innsatsen som alle har lagt ned for å få på plass gode løsninger.

Tilbud om hurtigtesting av SARS-CoV-2
Klinikken var også tidlig ute med å tilby molekylær SARS-CoV-2 hurtigtest, en analyse som innen ca. 1 time gir spesifikt svar på COVID-19 sykdom.     – Innovasjon og godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene i klinikken bidro til at vi fikk redusert svartiden med minst 3 timer. Det er klart vi er stolte av å kunne levere et så godt tjenestetilbud til våre rekvirenter, sier Müller.

I dag tilbys hurtigtesten GeneXpert fra Cepheid 24/7 på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. I løpet av kort tid vil også tilbudet bli tilgjengelig på Aker. – Det har vært viktig at vi raskt får opprettet tilbudet på alle lokalisasjonene da raske testresultater har vært høyt etterspurt av klinikerne, sier Matussek.

Klinikkleder i Akuttklinikken Øyvind Skraastad uttalte i tidligere nyhetssak at han var glad for at klinikkene hadde hatt en god dialog for å bedre pasienttilbudet for innlagte pasienter med mistanke om COVID-19.

– Hurtigtesten er veldig viktig for oss når akuttpasientene kommer til sykehuset. Vi har uansett behov for raskt å avklare smittestatus, særskilt for de som raskt trenger forsterket overvåkning eller raskt må til kirurgi eller andre akutte prosedyrer.

Prosjektleder Hanne Akselsen er imponert over omstillingsviljen og samarbeidet på tvers av avdelingene i klinikk for laboratoriemedisin, men også fra de andre klinikkene. – Det er inspirerende å se hvordan vi sammen har jobbet mot et felles mål, nemlig å gi pasientene våre et godt tjenestetilbud. Og det har vi klart, sier hun fornøyd.

Verdifulle erfaringer
Til tross for at smittespredningen nå er lav er Klinikkleder glad for at OUS er godt utstyrt dersom en ny topp skulle forekomme.– Erfaringene vi har gjort oss i denne runden vil komme godt med dersom vi skulle få en ny topp til høsten eller vinteren og ved andre fremtidige epidemier.