HELSENORGE

Digitalt møte om prosjektutvikling for Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Fredag 25. mars ble de nyeste skissene og de siste måneders prosjektutvikling for Nye Aker og Nye Rikshospitalet presentert.

Nye RH.png

Skisse av Nye Rikshospitalet. Kilde: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.

​Programleder for Nye Rikshospitalet Bjørn Aage Feet og Programleder for Nye Aker Sigrid Rannem forklarte kort hva som har skjedd siden november 2021 og de viktigste endringene siden forrige medvirkningsrunde.

Trykk her for å se presentasjonen fra møtet.

Klinikkoordinator i Klinikk for laboratoriemedisin, Kristin Brandal, er glad for at klinikken i all hovedsak har beholdt plasseringen av virksomhetens funksjoner tilnærmet likt som den var i forrige runde. De justeringene som har kommet har derfor påvirket våre tildelte funksjonsarealer i liten grad og gjør at vi kan ta opp tråden der vi slapp etter forrige medvirkningsrunde.

– Det er flott å se det store engasjementet i klinikken vår for å finne de beste løsningene for en god og effektiv drift. Vi begynner å få på plass en god plan for våre tildelte laboratoriearealer som kan bidra til en god arbeidshverdag for våre ansatte samt et helhetlig tjenestetilbud til våre pasienter, sier hun.

Nye Aker Korridor_feb 2022.png

Illustrasjon av korridor på Nye Aker. Skisse: Prosjekteringsgruppen Nye Aker.

Det sendes løpende informasjon i linjen om avholdte møter og pågående arbeider som må belyses i avdelingene. Brandal forteller at klinikken den siste tiden blant annet har frontet behov for gode logistikkløsninger samt gitt innspill til notat om støyende arbeid ved bygging på Nye RH parallelt med ordinær sykehusdrift.

– I tillegg har vi fått bekreftet at testarealer for visualisering av planlagte rom er klargjort på Ullevål i bygg 18. Her kan klinikken booke tid for illustrasjon av fullskala romløsninger. Per nå er det bedt om visualisering av blodprøvetakingsrom og PNA-rom slik at medvirkningsgruppedeltakerne kan få en bedre forståelse av hvordan rommene de planlegger faktisk kan bli, avslutter hun.

For mer informasjon om prosjektene i OUS byggeportefølje, trykk her.