HELSENORGE

eHåndboken for eksterne er tilgjengelig igjen

Tilgang til eHåndboken fra eksterne brukere er nå oppe igjen; https://ehandboken.ous-hf.no/. Appen OUS eHåndboken er også tilgjengelig som tidligere.

​OUS sin eHåndbok inneholder blant annet mange rekvisisjoner, Laboratoriehåndboken for Medisinsk biokjemi og Hormonlaboratoriets Analysebok.

De siste par ukene har det ikke vært mulig for personer/aktører utenfor OUS å få tilgang til eHåndboken på nettsiden, kun via appen OUS eHåndboken. 

Nå er imidlertid tjenesten reetablert på en sikker løsning, slik at eHåndboken er tilgjengelig for eksterne brukere på https://ehandboken.ous-hf.no/.

NB: Si i fra hvis du oppdager lenker til eHåndbok fra laboratorienes nettsider som ikke fungerer.