HELSENORGE

Enda mer livsvitenskap

Fremtidens byggenæring melder at det nye Livsvitenskapsbygget Oslo skal bli mer innholdsrikt. I tillegg til Universitetet i Oslo planlegges det for at også Oslo universitetssykehus skal holde til i deler av bygget. Sammen vil de dra nytte av hverandres utstyr og kompetanse.

LVB.jpg

Illustrasjon av Livsvitenskapsbygget. Foto: Arkitekt Ratio/Mir.

Etter at Livsvitskapsbygget støtte på utfordringer under bakken, ble det en pause i byggingen. Nå har Statsbygg mottatt oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet, som inkluderer Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus som ny leietaker i deler av bygget.

Dermed fortsetter Statsbygg planleggingen for et bygg som skal romme ulike fag som sorterer under livsvitenskap og forskning ved både Universitetet i Oslo (UiO) og KLM.

– Dette er en fantastisk mulighet som gjør at vi kan samle deler av vår virksomhet tidligere enn opprinnelig skissert og tenke innovativt rundt hvordan vi skal jobbe i fremtiden. Koronapandemien har vist oss at det er et stort behov for et slikt bygg, som blant annet gir oss muligheten til tettere samarbeid på tvers av fagmiljøene innad i klinikken, sier klinikkleder Andreas Matussek.

Også UiO ønsker den nye leietakeren velkommen:

– Samlokaliseringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og forskning innen livsvitenskap, og legge til rette for nye grensesprengende løsninger og nye arbeidsplasser, sier viserektor Per Morten Sandset, leder av livsvitenskapsprosjektet hos UiO.

Trykk her for å lese hele saken på hjemmesiden til fremtidens byggenæring.