HELSENORGE

Inntak av amfetamin på lovlig vis

Misbruk av amfetamin er utbredt i Norge, men noen får amfetamin legalt forskrevet av lege. Ved avdeling for rettsmedisinske fag kan man ved bruk av en spesiell analysemetode, såkalt kiral analyse, skille mellom ulovlig og lovlig inntak av amfetamin.

Foto: Shutterstock

​Hos Ekspertsykehuset kan du lese blogginnlegget om amfetamin som rusmiddel i trafikken. De fleste bilførere tar illegalt amfetamin, imidlertid er det noen få personer i Norge som får forskrevet amfetamin fra lege, i hovedsak til behandling av ADHD. Ved bruk av en spesiell analysemetode kan man nå skille mellom lovlig og ulovlig inntak av amfetamin.  Innlegget er skrevet av Knut Hjelmeland, overlege og Dag Helge Strand, seksjonsleder, Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), OUS. Trykk her for å lese blogginnlegget hos Ekspertsykehuset