HELSENORGE

Alkoholinntak før eller etter trafikkulykke

Noen ganger hevder personer som er mistenkt for ruspåvirket kjøring at inntak av alkohol fant sted etter at kjøringen ble avsluttet, også kjent som «the hip-flask defence». Hvilke muligheter har vi for en objektiv vurdering av dette?

Foto: Shutterstock

​Nå kan du hos Ekspertsykehuset lese blogginnlegget om hvordan måling av alkoholpromillen i blodet foregår ved mistanke om kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Bedre analysemetoder kan nå være med på å bestemme tid for alkoholinntak, sett i forhold til den eventuelle siktedes forklaring. Innlegget er skrevet av Gudrun Høiseth, overlege, Seksjon for rettstoksikologisk fortolkning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Klinikk for laboratoriemedisin (KLM). Trykk her for å lese blogginnlegget hos Ekspertsykehuset