Helsenorge

Flere vil bli bioingeniører

De tester om folk har fått korona, men det er mangel på dem.

Anne tysvær.PNG

Bioingeniør Anne Tysvær jobber som fagsjef ved enhet for prøvetaking i Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål sykehus (Foto: Kjersti Eriksen/Teknisk ukeblad).

Bioingeniører, blant annet ved Oslo universitetssykehus, har vært med på å gi prøvesvar på koronatester. I begynnelsen av april hadde bioingeniørene ved OUS testet rundt 20.000 prøver.


Søkertallene til høyere utdanning har totalt sett gått opp med over 8 prosent i år, men for bioingeniørutdanningen er tallet 15,5 prosent. I rene tall er det 1064 søkere i år.

  

Trenger påfyll i bånn
En stor andel av bioingeniørene nærmer seg pensjonsalder, og det gjør at det haster å fylle på med nyutdannede.


– Uten god rekruttering blir det mangel. Økning i søkertall er veldig positivt. Det bør også vurderes om det er behov for flere studieplasser i årene som kommer, sier Markussen.

Ønsker du å lese hele saken på karriere360.no? Trykk her.